چه باید کرد تا مسلول نشد/ قسمت سوم


چه باید کرد تا مسلول نشد/ قسمت سوم
 در ایران ما نیز سالهاست که از طرف وزارت بهداشت و درمان برای اطفال واکسن های پیشگیری از امراضی مسری مانند فلج و ... تهیه و در اوقات معینه سال این تزریقات عمل میشود.تهویه ریه: هوائیکه در اطاق برای دفعه سوم تنقسی شود سم است. و این گفته طبیب حاذق است. اگر توجه بتازگی هوای اطاق داشته باشید از امراض زیادی جلوگیری کرده اید. هوا بواسطه تنفس خراب میشود حتی یک پک سیگار یا چپق کافی است که تمام هوای اطاق را کثیف و آلوده از بوی توتون یا تنباکو بکند. آیا تنفس به چنین دودی بسلامتی شما و ریه تان صدمه نمیزند و یا این قدر هوا که داخل ریه شده و خارج میشود هوای اطاق تا چه حد پر از اسیدکربنیک است اگر هوای اطاق تعویض نشود چه بخارهائی به بدن و ریه ما نفوذ میکند. حرارت زیاد هم بخصوص در اطاقها مانند تنفس و تبخیر یک کار مضری را انجام میدهد و عنصر حرارت نباید از ۱۲ تا ۱۴ درجه رئومور و منتها از ۱۵ درجه تجاوز نماید. پس در اینصورت باید در شبانه روز لااقل یک مرتبه اطاق مسکونی را تهویه کرد تا بسلامتی شما خللی وارد نشود. حتی رختخواب را هم باید هفته یکمرتبه بهوا داد و در معرض آفتاب قرار گیرد. ماهی هائی که در مرداب زندگی میکنند نباید خورد. چون هوای مردابی را مورث مرضی ریه است.سیر بیماری سلی را علاج میکند یا لااقل تخفیف می دهد- در ممالکی که این گیاه را بطور فراوان مصرف میکنند از اغلب امراضی مسری مصون و عمرها طولانی و چهره ها گلگون و زندگانی مقرون بصحت و سلامت است. سیر بعضی از انواع سل ریوی را معالجه میکند. خصوصاً وقتی که با شیر ممزوج شود زیرا در اینصورت اثر قابل توجهی در کشتن میکروب سال دارد. سیر مبارزه توانائی در برابر بسیاری از امراض است. مانند تب و آنفلوآنزا و غیره.)گرد زغال - آنهائیکه مسلول می باشند میتوانند روزی یک قاشق مرباخوری از گرد زغال را در نیم لیتر شیر مخلوط و قدری شیرین نموده روزی سه دفعه میل نمایند و جهاز هاضمه ای که در اثر بیماری ضعیف شده باشد و دوره نقاهت را می گذرانند مفید میباشد. گرد ذغال هرچه تازه باشد مؤثرتر است و تازه اش آنست که از آتش گرفته و خوب هم سائیده و نرم باشند و ذغال هم باید ذغال چوب باشد که در امراض کبدی هم مفید میباشد و اثر خاصی داردچه باید کرد تا مسلول نشد /قسمت اولچه باید کرد تا مسلول نشد /قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد