چه زمانی بیماری برونشیت تشخیص داده میشود…؟؟


چه زمانی بیماری برونشیت تشخیص داده میشود…؟؟

چه زمانی بیماری برونشیت تشخیص داده میشود...؟؟

 التهاب مجاری هوائی و غشاء مخاطی ریه را برونشیت گویند، که میتواند حالت حاد یامزمن داشته باشد.  مجاری هوائی از بالا به پائین کوچکتر و پرشاخه تر می شوند (به ترتیب نای، نایژه یا برونش و نایژک یا برونشیول).در برونشیت حاد، عفونت از مجاری فوقانی و نای شروع شده و حتی می تواند تا بافت ریه برسد. در ابتدا سرفه خشک، تب و ضعف خفیف وجود دارد که بعد از چند روز سرفه خلط دار میشود.  پزشکان استراحت، هوای مرطوب، نوشیدن مایعات گرم و در صورت لزوم مصرف آنتی بیوتیک را توصیه می کنند. برونشیت مزمن اغلب به دنبال تحریک طولانی مجاری تنفسی با گازهای سمی و محرک، ذرات غبار و دود سیگار و یا دود موجود در هوا ایجاد میشود. اغلب این افراد در مکان های صنعتی کار وزندگی میکنند. زمانی این تشخیص داده می شود که فرد حداقل سه ماه مداوم در طی دو سال دچار سرفه باشد.  مهمترین علامت این بیماران ترشح موکوس فراوان در مجاری تنفسی و در نتیجه خلط زیاد میباشد. طولانی شدن بیماری باعث تأثیر سوء روی ساختمان ریه و تنگی نفس، خس خس سینه و افسردگی است. این دسته از بیماران باید جداً از مصرف دخانیات پرهیز کنند. مداوای آنها شامل درمان عفونتها بوسیله آنتی بیوتیک، تجویز اکسیژن برای بیمار و مصرف گشادکننده های برونش ها می باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد