چه زمانی را برای بازی کودکان نوپا اختصاص دهیم


چه زمانی را برای بازی  کودکان نوپا اختصاص دهیم

 چه زمانی را برای بازی  کودکان نوپا اختصاص دهیم 

بچه های نوپا پر از انرژی و مجذوب زندگی اند. آنها دوست دارند که خواسته های خویش را بیان کنند. در چنین شرایطی شاید برای شما سخت باشد که بتوانید کل بدن او را به مدتی طولانی ماساژ کامل دهید. به جای این کار سعی کنید ماساژ را با بازی توأم کنید.حرکات ماساژی را با بازی و سر و صداهای خنده آور همراه سازید تا بتوانید توجه او را تا حد امکان جلب کنید. می توانید به وسیله بازی های ابداعی که به آرامی قسمت های بیشتری از بدن کودک در آنها درگیر می شود، تمام بدن یا بیشتر قسمت های آن را ماساژ دهید. این بازی ها را طی زمانی که با او صحبت می کنید و یا در طول یک هفته انجام دهید. ولی به عنوان قانون کلuntitled4444ی، همیشه انتخاب خود کودک نوپا بر انتخاب شما ترجیح دارد و بگذارید خود او شما را به سمت آن هدایت کند و تا قبل از این که خسته شود ماساژ را تمام کنید.

کششها

کودکان نوپا از حرکات پرتحرک مثل انواع کششها لذت می برندهمین طور عاشق شمردن اعداد هستند. پس درحالی که هر دوی شما تعداد کشش ها را می شمارید، آن را تبدیل به یک بازی کنید.  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد