چه عفونت هایی میتوانند از طریق رابطه جنسی انتقال یابند…؟؟


چه عفونت هایی میتوانند از طریق رابطه جنسی انتقال یابند…؟؟

چه عفونت هایی میتوانند از طریق رابطه جنسی انتقال یابند...؟؟

 اورتریت در مردان اغلب ناشی از عفونت بوده و بیمار از ترشح از پیشابراه و سوزش ادرار شکایت دارد. ترشح پیشابراهی، چرکی یا موکوپورولاین است. عوامل باکتریال شایع عبارتند از: گنو کوک و کلامیدیا تراکوماتیس، روش تشخیص شامل بررسی میکروسکوپیک اسمیر ترشحات پیشابراه است که با رنگ آمیزی گرم رنگ شده اند. حضور دیپلوکک های گرم منفی داخل سلولی برای N.GonOrrhea تشخیصی است.عوارض اورتریت در مردان شامل اپیدیدیمیت، عفونت گنو کوکی منتشر و سندرم رایتر است. در زنان عوارض اورتریت عبارتند حاملگی خارج رحمی و عقیمی، در نوزادان عوارض آن عبارتند از: پنومونی نوزادی و درگیری چشمی (ophthalmia neonatorum) چنانچه ارگانیسم گرم منفی داخل سلولی در رنگ آمیزی گرم دیده نشود، اورتریت غیرگنوککی (NGU) تشخیص گذاشته می شود. که شایعترین عامل آن (۲۳۵۵٪ موارد) کلامیدیا تراکوماتیس است. بقیه علل NGU ناشناخته می باشند و در برخی مطالعات مایکوپلاسما ژنیتالیوم و اوروپلاسما اورولیتیکوم به عنوان عوامل احتمالی درنظر گرفته می شوند. تریکوموناس واژینالیس و ویروس HSV نوع II نیز ممکن است باعث NGU شوند، چنانچه NGU به درمان روتین مقاوم بود تشخیص و درمان این ارگانیسم ها باید درنظر گرفته شود. معیارهای اثبات اورتریت عبارتند از: حضور هر یک از علائم بالینی زیر: ۱) ترشح موکوپورلانت پیشابراه، ۲) حضور بیشتر از ۵ لکوسیت در رنگ آمیزی گرم ترشحات پیشابراه، ۳) تست استراز لکوسیتی مثبت در قسمت ابتدایی ادرار، ۴) حضور ۱۰ یا بیشتر لکوسیت در هر HPF در قسمت ابتدایی ادرار، درمان Empiric بدون اثبات اورتریت، در شرایطی توصیه می شود که بیمار پرخطر (high-risk) بوده و احتمال بازگشت بیمار جهت پیگیری اندک باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد