چه مقدار از کلسترول نرمال می باشد..!


چه مقدار از کلسترول نرمال می باشد..!

چه مقدار از کلسترول نرمال می باشد..!

کلسترول

طبق عقیدهٔ شخصی ام که بر مبنای سالیان متمادی تجربه پزشکی قرار دارد، آن مقدار از کلسترول که در آمریکا نرمال تلقی می شود، خیلیزیاد است. اکثر آزمایشگاهها در موقع اعلام نتایج حاصله به پزشک معالج، ارقام بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیگرم کلسترول در هر ۱۰۰ سی سی از خون بیمار را نرمال تلقی میکنند.امّا همان طوری که مکرراً گفته ام، مردن اکثر ماها در سنین جوانی نیز نرمالی تلقی می شود. همین طور مرگ مادر اثر کرونر قلب و عروق نیز نرمال به حساب می آید. من قویاً با این امر مخالف هستم.آمارهای مربوط به مرگ و میر افراد در اثر بالا بودن سطح کلسترول و امراض قلب و عروق در کشورهای مختلف (در مقایسه با ایالات متحدهٔ آمریکا) نسبتاً غیر عادی میباشد و ارقامی را نشان می دهد که خیلی کمتر و از مالی آمریکاست. در آن کشورها مقدار ۱۵۰ میلیگرم در هر ۱۰۰ سیاسی خون نرمال تلقی می شود نه بیش از آن. من عقیده دارم که این رقم برای همه بدون در نظر گرفتن اینکه در کدام کشور زندگی میکنند، مناسب است.فکر می کنم این همان سطح مناسب است که شما باید تلاش بکنید تا به آن برسید. یعنی بهترین شانس شما برای موفق شدن در جستجوی خود برای دستیابی به عمر طولانی و تجدید جوانی به وسیلهٔ اولین کلید برای تطویل عمر یا همان کلید طلایی تغذیه است. غذای مصرفی خود را به حداقل کاهش بدهید که مطابق کار و فعالیت شما باشد.چربی های اشباع شده را با چربیهای غیر اشباع شده تعویض نمایید. ماهی اقیانوسی را به غذای روزانهٔ خود بیافزایید. بین شش تا هشت لیوان آب سخت در روز بنوشید، و همهٔ دستورالعمل هایی را که در شرف فرا گرفتن آنها هستید، به کار ببندید.اگر قرار است گلوله های کلسترول به سوی رگهایتان خصوصاً عروق کرونر قلب و رگهای مغز تان شلیک نشود، باید ابتدا انها را از جریان خونتان خارج نمایید. همواره این را به خاطر داشته باشید که این جریان خون شماست که گلوله های کلسترول را به سوی قلب و مغز شما حمل می کنند.این دهان شماست که به چربیها، قندها و نشاسته ها اجازه ورود می دهد که در نهایت تبدیل به گلوله های کلسترول می شوند. پس خود شما مسؤول هستید. این خود شما هستید که غذا را به دهان می برید. لذا خود شما هستید که باید مقصد تان را تعیین بکنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد