چه مواد غذایی و گیاهی در پیشگیری از سرطان پروستات موثر است؟


چه مواد غذایی و گیاهی در پیشگیری از سرطان پروستات موثر است؟

چه مواد غذایی و گیاهی در پیشگیری از سرطان پروستات موثر است؟

مصرف انواع مواد غذائی و گیاهی برای پیشگیری از سرطان پروستات

از نظر مصرف انواع خوراکیهای گیاهی تحقیقات نشان داده است که برای مثال کلم بروکلی دارای ترکیبات شیمیائی شفابخشی است به نام ایزوتیاسیانات که خوردن آن برای پیش گیری از سرطانی شدن سلولها مؤثر است. دریای بررسی که در دانشگاه جان هاپکینز " در بالتیمور امریکا به عمل آمده نشان داده شده است جانوران آزمایشگاهی که در جیرهٔ غذائی آنها مقدار کافی مادهٔ سولفور افان" که نوعی ایزوتیاسیانات است اضافه شده در مقایسه با جانوران آزمایشگاهی که به آنها جیرهٔ غذائی معمولی بدون این ماده داده شده است، ۵۰ درصد کمتر دارای تومور سرطانی پستان شده اند. در دانه سویا و فرآوردههای آن نظیر شیر سویا و پنیر سویا و غیره نیز به مقدار قابلملاحظهای ترکیبات شیمیائی ضدسرطان یافت می شودو بخصوص فرآوردههای سویا دارای ترکیب شیمیائی بسیار مفیدی است بنام جنیستئین که از طریق جلوگیری از رشد رگهای خونی که خون و موادغذائی و اکسیژن به سلولهای سرطانی می رسانند، مانع رشد سلول های سرطانی میشود. این امر نشان می دهد زنان ژاپنی که مقدار فراوانی از فرآوردههای سویا در رژیم غذائی خود استفاده می کنند خیلی کمتر از زنان امریکائی به سرطان پستان مبتلا میشوند و تحقیقات متعددی نیز نشان میدهد فرآوردههای سویا در کاهش خطر سرطان پروستات در مردها نیز مؤثر است. سیر که از سبزیهای بسیار شفابخشی است در مورد اغلب ناراحتی ها، منبع سرشاری از این گونه ترکیبات شیمیائی مفید است. مؤثرترین این ترکیبات شیمیائی در سیر مادهٔ معروف آلیل سولفاید" است که به نظر میرسد برای مبارزه و از بین بردن موادسرطانزا در بدن بسیار مؤثر است.

علت سرطان پروستات

سن: بروز سرطان پروستات در مردان زیر سن 50 بسیار نادر است، اما شیوع این بیماری پس از این سن به نحو چشمگیری افزایش میابد.نژاد: مردان سیاهپوست نسبت به مردان سفید پوست بیشتر در معرض ابتلا به سرطان پروستات هستند.ژنتیک: اگر سرطان پروستات در میان مردان خانواده فردی وجود داشته باشد، احتمال ابتلای او به این بیماری افزایش میابد. اگر شما دارای خصوصیات فوق باشید، به این معناست که خطر شکل گیری این سرطان در شما بیش از فردی است که فاقد این خصوصیات باشد و داشتن این شرایط، لزوما به معنای ابتلای صد درصد به سرطان پروستات نیست. نداشتن خصوصیات فوق، نباید شما را از پرداختن به شیوه زندگی ای که در آن خطر ابتلا به بیماری کمتر باشد، بازدارد. از طرفی رعایت مواردی که از ابتلا به سرطان پروستات جلوگیری میکنند، شما را در مقابل بیماریهایی چون نارسایی قلب و سرطان روده بزرگ نیز حمایت میکنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد