چه موقع خون ریزی غیر طبیعی است؟؟


چه موقع خون ریزی غیر طبیعی است؟؟

چه موقع خون ریزی غیر طبیعی است؟؟

خون ریزی 

خونریزی های طبیعی قاعدگی دارای دوره زمانی ماهانه طبیعی است. ولی اگر میزان خون قاعدگی و طول دوره آن زیادتر از حد معمول است (هیپرمنوره) باید درمان شود. لذا جهت رفع این عارضه نسخه های زیر پیشنهاد می شود.

درمان خونریزی

• برگ دارواش ۳۰۰ گرم، برگ گزنه ۲۰ گرم و کیسه کشیش ۳۰ گرم. همه را مخلوط و در یک لیوان آب به مدت ۱۵ ساعت خیس کنید و ۳ تا ۴فنجان از آب خیس کرده آن را در روز تناول کنید.جوزا بوا و میخک از هر کدام ۲ مثقال و زعفران۲/۵ گرم همه را مخلوط و پس از پودر کردن، آنها را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده و هر قسمت را صبح ناشتامیل کنید.• برگ بیدمشک و پوست شاخه های ۲ یا ۳ ساله بیدمشک از هر کدام ۲۵ گرم و مقداری شکر به آنها را در یک لیتر آب سرد به مدت یک ساعت خیسانده و پس از ۲ دقیقه جوشاندن به مدت ۱۰ دقیقه آن را دم کرده، سپس محلول حاصل را با شکر شیرین و روزانه ۳ تا ۵ فنجان از آنرا میل کنید.• گلنار، گل ارمنی و صمغ عربی از هر کدام ۱ مثقال و رب به ۷ مثقال، داروها را پس از مخلوط کردن به خوبی کوبیده و با رب به یا رب سیب تناول شود.•کندر ۱۵ گرم، بلوط ۱۰ گرم، پوست یا گل انار۱۰ گرم، گل ارمنی و مرزنجوش از هر کدام ۵ گرم و سفیده تخم مرغ ۱ عدد. داروها را پس از سائیدن با سفیده تخم مرغ مخلوط و در دو وعده صبح و عصر بر مهبل ضماد کنید.گردو به مقدار لازم و نوشابه کومبوچا یا سرکه کهنه مقداری، چنانچه گردو را سوزانده و آن را به خوبی سائیده و با نوشابه کومبوچا یا سرکه کهنه مخلوط کنید و در پارچه  قرار دهید و به خود برگیرید بسیار موثر می باشد.گل مینای چمنی ۵۰-۲۵ گرم و مقداری عسل، گل مینای چمنی را در یک لیتر آب دو دقیقه بجوشانید سپس آن را به مدت ۱۵ دقیقه دم کنید. محلول صاف شده حاصل از آن را با عسل شیرین سازید و در طول روز ۵-۴ بار هر بار نیم فنجان از آن را بنوشید.۵ گرم قرص کمر، ۵ گرم کهربا و ۱۰ گرم گل ارمنی را نرم کوبیده در ۲۰۰ گرم رب به و مقداری کمپوت آن حل کرده و هر مرتبه به مقدار یک قاشق مرباخوری صبح، ظهر و شب میل کنید.سرمه ۲/۵ گرم، گلنار و مازو و اقاقیا از هر کدام ۵ گرم. گیاهان را نرم کوبیده با آب مورد خمیر کرده و با پنبه به صورت شیاف و صبح و شب استعمال کنید.• گل ارمنی و تباشیر از هر کدام ۵ گرم را کوبیدهو در یک لیوان شربت حل کرده و روزانه میل کنیدگل ارمنی و صمغ عربی از هر کدام ۵ گرم را کوبیده و با شربت سیب میل کنید.اقاقیا،کندر، خون سیاوشان و مازو از هر کدام ۵ گرم و چوب گز ۱۰ گرم. همه را خوب کوبیده و با آب مورد خمیر و سپس پنبه را به آن آغشته و استعمال کنید.یک انار را چند تکه کرده و در ظرفی که محتوی یک لیتر آب است ریخته و پس از پخته شدن آن را له و در آب صاف شده آن بنشینید.۲۰ گرم برگ مورد را در ۲ لیوان آب جوشانده و آب آن را پس از صاف کردن روزی چند قاشق مرباخوری با کمی شکر میل کنید.عدس پوست گرفته شده را در مقداری سرکه پخته و میل کنیدآب سیب، آب به و آب انار را با تباشیر و گل ارمنی ساییده شده مخلوط و میل کنید.کهربا، گلنار، مورد، گل ارمنی و مازو را به مقدار لازم جوشانده و بیمار در ان بنشیند.شستشو با آب مورد و یا آب بارهنگ توصیه می شود.روزی ۵ گرم برنجاسف را به صورت جوشانده صبح و عصر میل کنید.  خوردن سوپ عدس پخته همراه سماق مفید است.  ۲۰ گرم میوه کاج را خوب سائیده و روزی سه قاشق مرباخوری میل کنید.  ۵۰ گرم جوز را نیم کوب کرده، سپس جوشانده و به مدت ۷ روز تناول شود.  دو قاشق مرباخوری فلفل آبی را در یک فنجان آب جوشانده و روزی سه مرتبه هر بار یک قاشق از آن میل کنید.  ۱۰۰ گرم از گیاه ریشه دار و تازه شنگ را در یک لیتر آب جوش به مدت نیم ساعت دم کرده سپس با قند یا عسل آن را شیرین و ۴-۳ فنجان از آن را در روز بین غذاهامیل کنید.  یک قاشق مرباخوری اسفرزه و مقداری نبات را با یک استکان آب جوش مخلوط و میل کنید.  ۳ قاشق چایخوری برگ سداب و یک قاشق چای خوری ابهل را بسایید و با مقداری شربت ساده مخلوط و ۶ قرص تهیه کنید، سپس صبح و شب هر بار یک قرص میل کنید.  خوردن تخم بنگدانه به مقدار کم مخلوط با مقدار زیادی تخم خشخاش همراه با آب و عسل مفید میباشد.  خوردن مخلوط یک مثقال تخم مورد و یک مثقال تخم تره در روز توصیه میشود. ۳۰ گرم برگ و ساقه گزنه خشک را در نیم لیتر آب سرد به مدت ۱۰ دقیقه جوشانده، بعد ۱۰ دقیقه آن را دم کرده و هر روز ۳ تا ۴ فنجان از آن را بنوشید

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد