چه میزان از کوتاهی مادرزادی گردن اطلاع دارید…؟؟


چه میزان از کوتاهی مادرزادی گردن اطلاع دارید…؟؟

چه میزان از کوتاهی مادرزادی گردن اطلاع دارید...؟؟

  

کوتاهی مادرزادی گردن (سندرم (Klippelfeil

در این بیماری ۲ یا ۳ مهره گردن به هم متصل می شوند و در نتیجه گردن کوتاه میشود و خط رویش مو پایین میرود. حرکات گردن محدود است. درمان جراحی معمولاً به منظور حفظ زیبایی صورت میگیرد.این ناهنجاری یک ناهنجاری مادرزادی ناشایع و غیرخانوادگی در ستون فقرات گردن است و از لحاظ بالینی با کوتاهی گردن و محدودیت حرکات سر مشخص می شود علت بروز این اختلال مشخص نیست. ناهنجاری های استخوانی در این بیماری شامل به هم چسبیدن دو یا چند مهره گردنی می باشد. چسبیدن مهره ها ممکن است فقط مربوط به جسم مهره ها باشد، یا اینکه زائده های مهره ها هم با هم یکی شده باشند.گاه اسپاینا بیفیدا توأم با یکی شدن مهره ها وجود دارد. ممکن است دنده گردنی توأم با این ناهنجاری وجود داشته باشد. از لحاظ بالینی گردن کوتاه است یا وجود ندارد و خط رویش موها پایین می باشد. محل اتصال گردن به شانه ها نیز ممکن است پرده دار باشد.(Neek web) حرکات سر محدود شده است. در رادیوگرافی ساده، ناهنجاری استخوانی زمینه ای مشهود است اما انجام جراحی برای این بیماران هیچگاه اندیکاسیون ندارد. کلیپل- فایل یا کوتاهی مادر زادی گردن  سه جزء دارد: – گردن کوتاه – خط رویش مو پایین تر از حد نرمال – محدودیت حرکات گردن

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد