چه کسانی باید ویتامین C بخورند..؟


چه کسانی باید ویتامین C بخورند..؟

چه کسانی باید ویتامین C بخورند..؟

ویتامین C  

ویتامین C که آن را اسکوربیک اسید نیز مینامند از ویتامینهای محلول در آب است. غلبه بشر به بیماری اسکوروی C ویتامین از مهم ترین موفقیتهای انسان در دانش تغذیه است. زمانی بیماری اسکوروی بیماری شایعی بود که در بیماری کمبود ویتامین قحطی ها و در دوران جنگها و بین دریانوردانی که در مدت مسافرتهای طولانی جز کمی نان و گوشت منجمد چیز دیگری نمیخوردند.، قربانیان زیادی داشت. بیماری اسکوروی موجب ضعف مفرط و از بین رفتن طراوت پوست، نرم شدن و اسفنجی شدن لثه ها، خونریزی در نسوج بدن و در برخی موارد منجر به مرگ میگردد. مردم در روزگاران قدیم اغلب پی برده بودند که فقر غذایی از علل عمده بیماری اسکوروی میباشد. پزشکان سفینههای دریایی با تجربیات خود در تلاشی که در این راه بعمل میآوردند دریافتند که خوردن میوه های تازه به ویژه خوردن مرکبات و برخی سبزی های تازه موجب پیشگیری از ابتلای به بیماری اسکوروی میشود.در سال ۱۷۹۵ نیروی دریایی انگلیس طی بخشنامه ای دستور داد که کشتیها همیشه مقدار زیادی لیمو با خود داشته باشند که بمصرف تغذیه دریانوردان برسد. مدتها این تجربیات ادامه میباشد. در سال ۱۹۳۲ چارلز- جی- کینگ در C داشت تا بالاخره معلوم شد که ماده مؤثر در کنترل این بیماری ویتامین را از آبلیمو جدا C دانشگاه پیتسبورگ و بعدها مدیر بنیاد تغذیه و یک دانشجوی دانشگاه به نام ویلیام واف توانستند ویتامین نموده و بصورت ماده خاصی بدست آورند.این ماده را ابتدا به نام ویتامین ضد اسکوربوت  نامیدند. بعدها نام رسمی این C یا آنتیسکوربوتیک بودن آن را نیز نشان دهد. ویتامین C ویتامین اسکوربیک اسید انتخاب شد که ضمنا عمل ضد کمبود ویتامین در عین حال که دارای خواص بسیار گسترده و مفیدی است ولی ساختمان شیمیایی آن خیلی ساده است. اسیدی است که فرمول میباشد.C 6 H 8 O شیمیایی خام آن ۶در اغلب مواد حیوانی و C مورد  تجزیه و بررسی قرار گرفته است. ویتامین C تعداد بیشماری از مواد آلی از نظر داشتن ویتامین که از C هستند. تعداد کمی از حیوانات به ویتامین C گیاهی وجود دارد.اکثر سبزیجات و میوهجات تازه دارای ویتامین را از خارج C خارج از طریق غذا وارد بدن آنها شود احتیاج دارند، فقط انسان، میمونها و خوکچه های هندی آزمایشگاهی ویتامین مورد نیاز خود را در داخل بدن خود میسازند. بعضی از ویتامینها در شکلهای C بدن خود میگیرند.بقیه انواع حیوانات ویتامین تنها به یک شکل یافت میشود. برخی از ویتامینها مانند ویتامینهای گروه ب- C مختلفی در طبیعت وجود دارند ولی ویتامین کمپلکس خواص بیولوژیک خود را در ترکیب با ماده همکار دیگری بروز میدهند و به این ترتیب به شکل کوانزیم عمل میکنند. در انسان و C تا بحال چنین خاصیتی بطور دقیق و منجر ثابت نشده است. عوارض و علائم کمبود ویتامین C ولی در مورد ویتامین یعنی اضافه کردن C نرسد شبیه است و پس از دادن ویتامین C میمون و خوکچه های آزمایشگاهی در دورانی که به آنها ویتامین ویتامین در رژیم غذاییشان برگشت سلامتی آنها نیز مشابه است.چه بطور طبیعی از مواد غذایی گرفته شود و یا بطور ترکیبی ساخته شود دارای ساختمان شیمیایی مشابهی میباشد. نوع C ویتامین احیاءشده آن به نام ال- اسکوربیک اسید و نوع اکسیدشده آن به نام ال- دهایدرو اسکوروبیک اسید نشان داده میشود. مانند قندهای ۶ کربنی نظیر گلوکوز بر مبنای ۶ کربن است. قندهای ۶ کربنی در زنجیر ساختمان C اساس ساختمان شیمیایی ویتامین مولکولی خود شش کربن دارند که مانند ستون فقرات با استحکام باهم در ارتباط بوده و نسبتا باثبات میباشند. این کربنها از کنار است را تشکیل C 6 H 21 O خود با هیدروژنها و اکسیژنها ارتباط دارند که نهایتا فرمول ماده نسبتا باثبات گلوکوز که ۶ میدهند. نیز نقش کربن وجود دارد ولی بین کربن دوم و سوم آن یک رابطه مضاعف یافت میشود و معنی C در ساختمان مولکولی ویتامین برای مبادله شیمیایی با سایر مواد C چندان استحکامی ندارد و این دو کربن در ویتامین C آن این است که ساختمان زنجیر ویتامین تقریبا آزاد میباشد و اتمهای هیدروژن در این نقطه از ساختمان زنجیر تقریبا رها و آزاد میباشند.ترجیح میدهند که با هر اکسیژنی که در نزدیکی اطراف خود پیدا کنند جفت C مولکولی ویتامین را ترک کنند از آن به بعد C شوند و جایگاه بیثبات خود را ترک نمایند. هر وقت این دو هیدروژن ساختمان مولکولی ویتامینال- دهایدرو اسکوربیک اسید خوانده میشوند. ، C ویتامینکه به محض اینکه در  محیط C محلول، ماده شیمیایی بیثبات و قابل تغییر بوده و این خاصیت ویتامین C با این ترتیب ویتامین اکسیژنداری واقع شود.میتواند هر مولکول آن دو اتم هیدروژن را از خود رها ساخته و با اکسیژن موجود در محیط خود ترکیب C شود، از چهرههای بسیار جالب و مفید این ماده شیمیایی است. زیرا برای جلوگیری از اکسیده شدن مواد غذایی، محلول ویتامین را بکار میبرند.اکسیژن موجود در هوا و محیط که معمولا پس از مدت کوتاهی ممکن است مواد غذایی را فاسد و اکسیده قبل از اینکه بتواند در فساد ماده غذایی اثر بگذارد، در دام ، C نماید، در مورد این قبیل مواد غذایی مخلوط با محلول ویتامین حاضر در محلول افتاده و فرصت اکسیده کردن ماده غذایی را از دست میدهد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد