چه کسانی در معرض کچلی ناخن هستند..؟؟


چه کسانی در معرض کچلی ناخن هستند..؟؟

چه کسانی در معرض کچلی ناخن هستند..؟؟

 خارش ضایعات کچلی سبب کچلی ناخن است و گسترش کچلی پا سبب ضایعات ناخن پا می شود. بیماری از نظر کلینیکی به دو فرم دیده میشود.۱- سطحی یا لکه سفید ناخن Leukonychia mycotica Or ) superficial white onychia)ضایعات به شکل لکه های سفید نقره ای با قوام سستی بر سطح ناخن دیده میشوند عامل آن عمدتاً T. mentagrophytes است این فرم ضایعات ممکن است توسط ساپروفیت هایی نظیر آکرومونیوم، آسپرژیلوس و فوزاریوم نیز ایجاد شود.۲- فرم تهاجمی (InVasive)لبه انتهایی ناخن خورده شده حالت کنگره دار یا ناخن جویده caten) )mouth پیدا می کند، ضایعات تا ماهک ناخن پیشی می روند ولی ماهک مبتلا نمی شود به انتهای ناخن به علت تجمع زواید اپیتلیال و میسیلیوم در زیر ناخن به سمت بالا رانده میشود صفحه ناخن است. شده و ممکن است بیفتد (اونی کولیز).در کاندیدیازیس ناخن پارونیشیا یا تورم پوست اطراف ناخن وجود دارد ولی در درماتوفیتوز پارونشیا دیده نمی شود یا خیلی خفیف است. برخلاف درماتوفیتوز در کاندیدی از ناخن افزایش طول مییابد.درماندر فرم سطحی از داروهای موضعی و در فرم تهاجمی از گریزئوفولوین خوراکی استفاده میشود.بیمار مبتلا به درماتوفیتوز ناخن ۱ ماه از گریزئوفولوین خوراکی استفاده میکند بعد از آن به مدت یک هفته ناخن را با پماد اوره ۴۰٪ میپوشانند بعد از یک هفته ناخن را که پوک شده با اسکالپل می تراشند و محل برداشت ناخن را با ترکیبات ایمیدازول پانسمان می کنند. استفاده از گریزئوفولوین تا یک ماه دیگر ادامه مییابد. برای تشخیص، حد فاصل ناخن سالم و بیمار را با اسکالپل می تراشند و برای آزمایش مستقیم و کشت ارسال میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد