چه کسانی روهیپنول مصرف می کنند؟


چه کسانی روهیپنول مصرف می کنند؟

چه کسانی روهیپنول مصرف می کنند؟

 به طور کلی، دو گروه افراد روهیپنول مصرف میکنند:
  • آزارگرهای جنسی که آن را برای از پا انداختن قربانیان خود میخواهند.
  • افرادی که آن را به طور تفریحی میخورند.
گروه دوم را عمدتاً نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند. این هامعمولاً رو هیپنول را با الکل مخلوط می کنند. بسیاری از جوانانی که به محافل خوش گذرانی یا کلوب ها می روند هم رو هیپنول را به عنوان «مواد معجون محفلی» با مت آمفتامین مخلوط میکنند. مصرف رو هیپنول برای تفریح تقریباً هیچ گاه به تنهایی نیست. در سالهای اخیر، مصرف این ماده در میان دسته های نوجوان هم رواج پیدا کرده است. بسیاری دسته ها، افراد جدید را برای به کارگیری وادار به مصرف مواد می کنند. گزارشهایی از دختران نوجوانی هم داده شده است که برای همراه شدن با دسته ها به اختیار خودروهیپنول مصرف میکنند. این ها اغلب پس از بیهوش شدن مورد تجاوز اعضای دسته قرار می گیرند. گاهی، این ماده برای جرایمی غیر از تجاوز مورد استفاده قرار می گیرد. در انگلستان، گزارش هایی از دستبرد زدن به افرادی که در نوشیدنی آنها رو هیپنول ریخته شده بود داده شده است. به علاوه، برخی سارقان برای کنترل اعصاب خود در حین سرقت، این ماده را مصرف میکنند.استفاده پزشكي : فلونيتر ازپام در بيش از 70 كشور به فروش مي‌رسد و از آن جهت درمان كوتاه مدت بي خوابي استفاده مي‌شود.وابستگي جسمي‌ و رواني :استفاده مزمن از فلونيترازپام مي‌تواند باعث وابستگي شود. وعدم استفاده از آن موجب سندرم ترك گردد.تحمل داروئي Tolerance:همانند ساير داروهاي دسته بنزوديازپين تحمل داروئي ايجاد مي‌كند.استفاده پزشكي :فلونيتر ازپام در بيش از 70 كشور به فروش مي‌رسد و از آن جهت درمان كوتاه مدت بي خوابي استفاده مي‌شود.وابستگي جسمي‌ و رواني :استفاده مزمن از فلونيترازپام مي‌تواند باعث وابستگي شود. وعدم استفاده از آن موجب سندرم ترك گردد.تحمل داروئي Tolerance:همانند ساير داروهاي دسته بنزوديازپين تحمل داروئي ايجاد مي‌كند.مدت اثر (Duration): تاثير فلونيترازپام حدوداً 20-15 ساعت پس از استفاده از راه دهاني شروع شده و 47 ساعت ادامه داد. البته اثرات خفيف آن تا 12 ساعت پس از استفاده باقي مي‌ماند.روشهاي سوء استعمال:اين ماده مخدر در دوزه‌هاي mg1 و mg5 وجود دارد البته قبلاً فرمهاي تزريقي آن با دوز m1/2mg وجود داشته كه اخيراً از رده توليد خارج شده است.اثرات :‌آرامبخش، شل كردن عضلات، كاهش اضطراب مصرف بيش از اندازه (Overdose):علاوه برافت فشارخون،‌اختلال حواس، گيجي، اختلالات بينايي، گمگشتگي و ناراحتي دستگاه گوارش و احتباس ادرار مصرف بيش از حد آن موجب مرگ مي‌شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد