چه کسانی مبتلا به کچلی دست میشوند..؟؟


چه کسانی مبتلا به کچلی دست میشوند..؟؟

چه کسانی مبتلا به کچلی دست میشوند..؟؟

 بیشتر در کسانی که با بیماران یا حیوانات آلوده سر و کار دارند دیده می شود، از نظر کلینیکی شبیه کچلی پاست عوامل بیماری بیشتر T „Aole E. floccosum T. mentagrophytes Rubrum می باشد. در کسانی که با گیاهان و میوه های آلوده به Hendersonula tortuloidea در تماس هستند ضایعات خشک و پوسته دار و مزمن (شبیه عوارض T. Rubrum) ایجاد می شود تشخیص افتراقی این دو از هم با آزمایش مستقیم و کشت انجام میگیرد. (, TR = T Rubrum در پتاس، ۱۰٪ به شکل میسلیوم های شفاف، ,HT = H Toruloideo به شکل میسلیوم های رنگی و تیره دیده میشود)، درمان: مثل کچلی پاست. در مورد .H. T باید از ترکیبات ایمیدازول یا کراتولیتیکها استفاده کرد.کچلی دست، کچلی ناخن، کچلی صورت از انواع دیگر کچلی می باشد که د رمورد کچلی صورت و دست تقریباً شبیه همان کچلی بدن بوده و با این تفاوت که در صورت احتمال افزایش شدت بیماری با آفتاب وجود دارد و در مورد دست نیز شباهت این بیماری با بیماری اگزمای دست و یا همان حساسیت پوست دست نمی تواند در تشخیص ایجاد اشکال کند.کچلی ناخن نیز با تغییر رنگ ناخن و جدایی صفحه ناخن از بستر آن خود را نشان می دهد و با آزمایش مستقیم قارچ شناسی می توان به تشخیص این بیماری رسید و به درمان پرداخت که درمان این نوع کچلی نسبت به بقیه موارد طولانی تر است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد