چه کسانی مستعد بیماری انگشت ماشه ای هستند…؟؟


چه کسانی مستعد بیماری انگشت ماشه ای هستند…؟؟

چه کسانی مستعد بیماری انگشت ماشه ای هستند...؟؟

 

انگشت ماشه ای «Trigger Finger»

در این بیماری، دهانهٔ غلاف فیبروی تاندون های تاندون از داخل غلاف میگردد. قسمتی از تاندون که پروگزیمال به تنگی است، دچار تورم میگردد. بنابراین در این بیماری اکستانسیون انگشت به سختی صورت میگیرد. در نوع بالغین بیماری، تندرنس و تورم در قاعده انگشت درگیر و «قفل شدن» انگشت متعاقب فلکسیون ایجاد میشود. بیمار با فشار زیاد میتواند انگشت درگیر را باز کند. در نوع نوزادان درگیری در انگشت شست وجود دارد. نوع نوزادی معمولاً با دررفتگی شست  و یا دفرمیتی های مادرزادی اشتباه می شود. در هر دو نوع بالغین و نوزادان درمان با عمل جراحی صورت میگیرد.شیوع بیماری تریگر فینگر یا انگشت ماشه ایچه کسانی بیشتر مستعد برای این بیماری هستند: بیماری معمولا در خانمهای میانسال ( ۴۵ تا ۵۵ سال ) دیده میشود. شیوع بیماری در زنان دو تا شش برابر مردان است. انجام کارهای تکراری با دست و بیماری های روماتیسم مفصلی و دیابت از عوامل زمینه ساز انگشت ماشه ای است. در این بیماری ممکن است چند انگشت با هم درگیر شوند.انگشت ماشه ای در انگشتان میانی و انگشتری بیشتر دیده میشود.این بیماری ممکن است بصورت مادرزادی و در نوزادان دیده شود. در این بیماران بیشتر انگشت شست گرفتار میشود.درمان انگشت ماشه ایدر مراحل ابتدایی درمان بیماری استفاده از آتل به منظور مدتی بیحرکت کردن انگشت است. در صورتیکه بیمار به این درمان پاسخ مناسبی نداد پزشک از تزریق کورتیکوستروئید در داخل غلاف تاندون فلکسور استفاده میکند. این درمان در ۷۰ درصد موارد موفقیت آمیز است. با این حال احتمال موفقیت درمان در بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی و دیابت کمتر است.در صورتی که هیچیک از درمان های ذکر شده موفق نباشند جراح با استفاده از عمل جراحی غلاف تاندون را شکاف میدهد تا بدینوسیله مسیر حرکت تاندون را باز کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد