چه کسی باید رابطه جنسی را شروع کند ؟ زن یا مرد


چه کسی باید رابطه جنسی را شروع کند ؟ زن یا مرد

چه کسی باید رابطه جنسی را شروع کند ؟ زن یا مرد

 زوج هایی که از سکس باز می ایستند، معمولًا به خاطر کند شدن مرد است.مرد به دلایل مختلف از شروع کردن سکس دست می کشد؛ ولی یکی از مهمترین دلایلش شاید بیش از اندازه شروع شدن سکس از طرف زن باشدشروع کردن های مدام سکس از جانب زن نه تنها کم کم خود او را دچار احساس حرمان خواهد کرد، بلکه مرد نیز به تدریج به سکس داشتن با او بی علاقه می شود.اکثریت زنان نمی داند اگر بیش از آنی که مردان در پیشان هستند، خودشان در پی مرد باشند، مرد سرانجام منفعل می شود.اگر گاه گاه کمی نواختن و سر در پی مرد گذاشتن مزهی خودش را دارد و مرد میفهمد که زمان مناسبی است که زن را دنبال کند، ولی تکرار این عمل، بیآن که مرد دربیابد علاقهی او را به سکس خاموش می کند.وقتی زن بیش از حد مسئولیت آغاز کردن سکس را به عهده گیرد، باعث کاهش تدریجی انگیزه مرد می شود. زن مرتباً بخش مردانه اش را نشان می دهد؛ پس مرد به سمت بخش زنانه و پذیرنده خود رانده میشود. چنین عدم تعادلی به تدریج شور و حرارت جنسی را در زندگی زناشویی می فرساید.معمولًا مرد حتی نمی فهمد که چه بر سر شور و حرارت جنسیاش آمده؛ و بدتر این که ممکن است به اشتباه فکر کند دیگر همسرش برایش جذابیتی ندارد.توجه دارید! یک فقدان تعادل ساده میتواند به بحرانی جدی بینجامد. بنابراین، زن با علامت فرستادن و به طور غیرمستقیم سکس خواستن، به درستی میتواند از بخش مردانهی شوهرش حمایت کند- بخشی که زن آرزوی آن را دارد و در خیالِ دنبال شدن توسط آن به سر میبرد.جالب است که خود مردان نیز نمی دانند سماجت زیاد زن یا پیش دستیاش در سکس میتواند موجب افول انگیزه آنان شود.بعضی از مردان در ابتدا از سماجت زن خیلی خوششان میآید؛ منتها پس از چندی متحیر میشوند که چرا دیگر مجذوب آن زن نیستند یا چرا ناگهان زنان دیگر برایشان جذابتر میشوند. زنی که در سکس سمج است، در ابتدا عالی به نظر می رسد. شاید به خاطر این که مرد به این طریق از خطر رد شدن و طرد شدن در امان میماند؛ ولی این کافی نیست. مرد از ماهیت خود دور شده، مسیر اشتباهی را جلوی خود گرفته، پس صدمه اش را خواهد دید.زنان معمولًا شکایت می کنند که مایل به پیش دستی برای شروع سکس نیستند، ولی وقتی می بینند مرد هم منتظر همین نشسته، خود را ناگزیر به آن می بینند. توصیه ام این است که به جای شروع کردن سکس، زن میتواند توجه اش را به فرستادن این پیام برای مرد معطوف کند که اگر مرد سکس را شروع کند، با خطر طرد شدن رو به رو نیست.هر از گاه شروع کردن سکس برای زن مسئله ای ندارد. مسئله وقتی آغاز می شود که شروع کردن هایش مستمر شود. در این صورت، سکس خواستن مرد کمتر و کمتر شده، و در طی زمان، علاقه اش را از دست می دهد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد