چه کفشی با چه لباسی ست می شود…؟


چه کفشی با چه لباسی ست می شود…؟

چه کفشی با چه لباسی ست می شود...؟

 

چه چیزی نباید در کیف گذاشت؟

هرگز پودر رقیق در کیف تان نگذارید، سعی کنید کیفی انتخاب کنید که بست و یا قفل محکمی داشته باشد. چون اگر بست آن محکم نباشد، ممکن است در آن باز شود و محتویات آن بیرون بریزد. من چندین بار شاهد چنین صحنه هایی بوده ام که در جایی مانند پلکان فرودگاه، کیف فردی واژگون شد و محتویات کیفش بیرون ریخت، و سبب ناراحتی و شرمندگی او شد.

 اهمیت کفش

کفش ظاهر شما را کامل می کند. به همین دلیل ممکن است شما چند نوع مدل کفش داشته باشید، که هر یک از آنها برای شما اهمیت خاصی داشته باشد، و حتی با پوشیدن کفش شیک و مناسب می توانید لباسهای رنگ و رو رفتهٔ خود را زیباتر نشان دهید.

مدلهای کفش و لباس کفشهای بی پاشنه مناسب این لباسها هستند:

  • دامن بلند لخت
  • دامن بلند پاکوتاه تنگی
  • لباس معمولی بلند
  • شلوار تنگی

کفش های پاشنه بلند مناسب این لباسها هستند:

  • دامن بالای زانو، طراحی شده و یا مدل دار
  • دامن تنگ تا روی زانو و یا دامنهایی که روی باسن پیلی دار و یا چین دار هستند.
  • شلوار متداول روز و شیک.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد