چه کنیم تا از موهای زائد با گیاهان دارویی جلوگیری کنیم؟


چه کنیم تا از موهای زائد با گیاهان دارویی جلوگیری کنیم؟

چه کنیم تا از موهای زائد با گیاهان دارویی جلوگیری کنیم؟

جلو گیری از رویش موهای زائد

جلوگیری از رویش موهای زیاد صورت و بدن با انجیر

-کافی است پس از کندن مو جیوه و سرنج با کف دریا و زاج را نرم سائیده در آب انجیر حل کرده بمالید یا خاکستر گیاه کبر را در شیره انجیر بپزنb14د و بمالند-چنانچه شیره گیاه را زیانه را به صورت بمالند ریش را ضعیف کرده و از بین میبرد و خانمهائی که ریش در آورده اند معمولاً از این دستور استفاده میکنند-همچنین خون قورباغه و کنه -جهت جلوگیری از رویش موی موثر: براده آهن زنگ زده با آب دهان بهترین دارو استگرچه دردش زیاد است.-تخم مورچه را بر موضع کودک بمالند مو نمی روید. -کشمش کولی بر طرف کننده موهای سطحی بدن است و تحلیل برنده غذا و مسهل است. -زنگ آهن با نشا در و بویژه با سوخته سم خر و با سرکه تند همچنین کف دریا با آب گیاه اسفرزه که هر گاه جای موی را کرخی داده و سرد شد دیگر نمی روید. -شوکران : بعلت سردی زیاد که دارد اگر بر جای موی چیده بمالند مانع باز روئیدن مو میشود و اگر بر پستان بمالند بزرگ نمیشود-سرخس نر : که بر درخت های کهن بلوط می پیچید از سرخس عادی کوچکتر است ریشه های در هم آمده دارد موی را باریک گرداند موی را میسترد و از بین می برد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد