چه گزینه هایی در درمان پزشکی سرطان جایگزین دارید؟


چه گزینه هایی در درمان پزشکی سرطان جایگزین دارید؟

چه گزینه هایی در درمان پزشکی سرطان جایگزین دارید؟

 همیشه به یاد داشته باشید که بدون انتخاب نیستید. به عنوان انسان، همیشه گزینه و حق انتخاب بهترین راه درمان را برای خود دارید. هیچ کس نمیتواند شما را وادار به انجام کاری کند که نمی خواهید. سؤال کنید، نظرات مختلف را جویا شوید و راه حل های مختلف یک مشکل را بشناسید. شفابخش های طبیعی اعجاب آوری در دنیا وجود دارند، از جمله خود شما. بسیاری از درمانگرهای طبیعی در درمان سرطان و روش های پزشکی جایگزین تخصصی دارند. یافتن درمانگر طبیعی با تجربه چندین ساله، در درمان بیماریهایی مثل سرطان بسیار مهم است. درمان های طبیعی در تقویت دستگاه ایمنی، مبارزه با سرطان، کمک به یافتن تظاهرات اولیه بیماری، متعادل کردن هیجانات و تسهیل یا برطرف کردن عوارض جانبی ناشی از روش های درمانی پزشکی معمول مفید هستند. برخی درمانهای طبیعی برای مقابله با سرطان عبارتند از افشره درمانی، رژیم غذایی ضدسرطان، آوادرمانی، رنگ درمانی، درمان ذهن و جسم، گیاه درمانی، ویتامین درمانی، روش های تغذیه ای، مراقبه، یوگا، روش های آرامش، پاکسازی هیجانات، تجسم ذهنی مثبت، درمان سوخت وسازی و بسیاری روش های دیگر.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد