چه گزینه هایی در درمان پزشکی سرطان  معمول دارید؟


چه گزینه هایی در درمان پزشکی سرطان  معمول دارید؟

چه گزینه هایی در درمان پزشکی سرطان  معمول دارید؟

 درمان های پزشکی معمول برای سرطان، بسته به شدت و نوع سرطان در هر فردمتفاوت است. اهداف این روش های درمانی به سه دسته تقسیم میشوند:۱- درمان۲- تسکین۳_ کمک شایعترین نوع درمان های پزشکی معمول برای سرطان، عمل جراحی، شیمی درمانی، پرتودرمانی، درمان های زیست شناختی، هورمون درمانی، پیوند مغز استخوان و مصرف داروهای ضدسرطان است. ترکیبی از این درمان های مختلف هم بسته به نوع سرطان ممکن است به کار گرفته شود. در برخی موارد فقط یک نوع در مان برای سرطان وجود دارد که این بستگی به  سرطان دارد. اگر هریک از این اشکال درمانی را بسیار سخت میدانید، کاملاً حق باشماست. اگر قرار است تحت یکی از این درمانها قرار بگیرید، خود را برای عوارض جانبی و گرفتاری های آن آماده سازید. اینها هم بسیار زیاد و متنوع هستند. هر روز درمانهای جدید و پیشرفته تری برای سرطان ارائه می شوند. همیشه گزینه های مختلف درمان را جستجو کرده و به پزشکی مراجعه کنید که در نوع خاص سرطان شما تخصصی دارد. اگر هم نمیخواهید با روش های پزشکی معمول درمان شوید، باز هم بیشتر تحقیق کنید. دانستن بسیار مهم است؛ در مورد سرطان خود مطالب و روش های درمانی دیگر را جستجو کنید. من معتقدم همراه کردن روش های پزشکی جایگزین با روش درمانی پزشکی معمول بهتر است. میتوانید پزشکی را انتخاب کنید که هر دو روش درمانی را انجام میدهد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد