چگونه از کمردرد  پیشگیری  کنیم 


 چگونه از کمردرد  پیشگیری  کنیم 

 چگونه از کمردرد  پیشگیری  کنیم ....؟؟

 موارد بسیاری از کمردردها میتواند از طریق وضعیت صحیح قرارگیری بدن و برنامه فعالیت بدنی که شامل حرکات کششی و تقویت عضلات شکم باشد، پیشگیری شود. همانطور که میدانیم وضعیت ستون فقرات افراد مختلف به طور وسیعی مطابق با ساختمان بدنی، عادات و شغلشان با یکدیگر تفاوت دارند. لذا، ارائه یک طرح و الگوی ثابت از وضعیت متداول و معمول، بی ارزش است؛ زیرا فقط میتوانیم وضعیت و طرح قسمت های مشخص بدن را که در برخی موارد قابل اندازه گیری است توصیف نماییم و آنها را ملاک سنجش تغییرات ستون قرار دهیم. وسایل نامناسب و غیر استاندارد به ویژه مواردی از قبیل میز و نیمکت مدارس هم که دانش آموز حدود یک سوم عمر چندین ساله خویش را در پشت آنها صرف می کند، میتوانند در بروز ناهنجاری های ستون فقرات مؤثر باشند. اما اگر فردی بهجنبه های مثبت و منفی وضعیت بدنی و اثرات عادات و اعمال غلط آشنا شود و در جهت حفظ وضعیت طبیعی بدن خویش اقدام کند، میتواند شرایط منفی را به نفع خویش تغییر دهد و اصلاح کند. از سوی دیگر، چنانچه شرایط محیطی اصلاح شود، ولی فرد از برخی موارد مرتبط با وضعیت بدنی خودآگاه نباشد، ممکن است در پشت یک میز استاندارد هم به شکل غلط و غیر صحیح بنشیند.  بنابراین آموزش عادات صحیح نشستن، راه رفتن، حمل اشیا، خوابیدن و مطالعه کردن به خصوص در دوران رشد و بلوغ برای پیشگیری ازناهنجاری ستون مهره ها و دردهای کمر در سنین بالاتر ضروری به نظر میرسد شایان ذکر است که، سهلترین و بهترین راه برای برطرف کردن و پیشگیری از کمردرد انجام یک سلسله حرکات نرمشی است که باید به طور منظم اجرا شود. لازم است به این نکته هم اشاره شود که اثر منفی انجام محرکات اشتباه و نامنظم بیش از عدم اجرای آن است. به طور خلاصه می توان گفت پیشگیری و یا برطرف کردن کمردرد در زنان در دست خود آنان است وبا انجام یک رشته از حرکات نرمشی می توان به خوبی از بروز آن جلوگیری نمود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد