چگونه انگشت چکشی را درمان کنیم….؟؟


چگونه انگشت چکشی را درمان کنیم….؟؟

چگونه انگشت چکشی را درمان کنیم....؟؟

 

انگشت چکشی

انگشت چکشی در واقع یک دفرمیتی به شکل فلکسیون ثابت در مفاصل بین فالانژهاست و احتمالاً به علت عدم تعادل بین فلکسورها و اکستانسورها ایجاد می شود. عارضه به طور شایع در PIP انگشت دوم دیده میشود و معمولاً یک پینه در پشت انگشت مبتلا دیده می شود. هم چنین هایپراکستانسیون جبرانی در DIP به وجود می آید. علایم معمولا، علایم ایجادشده توسط مخچه هستند. درمان این عارضه عمدتاً انجام اقدامات حمایتی میباشد.این دفرمیتی در انگشت دوم، معمولاً همراه با هالوس والگوس دیده می شود گاهی وقتها در بچه ها یک انگشت پا روی انگشت دیگر میرود (سوارشدن انگشت ها روی هم) این مساله به طور شایع در انگشت ۴ دیده می شود. این عارضه اهمیت بالینی ندارد و به درمان نیازی نیست. تغییرات DJD معمولاً در MTP شست پا )halluxrigidus( و یا MTP انگشتان کوچکتر (عارضهثانویه بیماری فرایبرگ) دیده می شود.درمان انگشت چکشی پامهمترین اصول درمان عبارتند ازکفشی بپوشید که پنجه آن گشاد بوده و طول کفش کمی از طول پایتان بلندتر باشد. از پوشیدن کفش های تنگ بخصوص با پنجه تنگ و نوک تیز و کفش های پاشنه بلند پرهیز کنید. در تابستان کفش های تابستانی جلو باز مفیدند. بعضی نرمش ها میتوانند عضلات ناحیه را تقویت کرده و خاصیت کششی و انعطاف پذیری آنها را افزایش دهند. بطور مثال شما میتوانید به آرامی و با دست انگشت را کشیده و صاف کنید. میتوانید با انگشتان پا سعی کنید چیزهای کوچکی را از زمین بلند کنید. وقتی تلویزیون نگاه میکنید یا مطالعه میکنید میتوانید یک حوله را زیر پای خود گذاشته و سعی کنید آنرا با انگشت های پا چروک کنید. در صورت درد میتوان از پدهای بخصوصی که در اطراف انگشت پا گذاشته میشود استفاده کرد. در صورتیکه دیابت دارید حتما تغییر شکل انگشت پای خود را به پزشک اطلاع داده و با وی مشورت کنید. در صورت نتیجه نگرفتن از اقدامات ذکر شده ممکن است پزشک ارتوپد تصمیم به استفاده از عمل جراحی جهت تصحیح شکل انگشت بگیرد. این جراحی با بیحسی موضعی انجام میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد