چگونه بخوریم تا چاق نشویم؟


چگونه بخوریم تا چاق نشویم؟
مطابق قاعده ای که بتجربه رسیده است منشاء وارد شدن سم در بدن بعد از یبوست غذای بی نهایت زیاد ویا کم است در بیشتر ممالک متمدن خیلی زیاد و بد غذا می خورند همانطوریکه شرح داده خواهد شد. بسیار دیده شده است غذائیکه مقوی میباشد و مدفوع زیاد تولید میکند. برای یبوست عامل مهمی بشمار میرود و همچنین زیاده روی در مصرف گوشت قصابی یا گوشت شکار در چاشینهای خوب درمواد نشاسته دار در مواد تحریک کننده امثال قهوه، چای و شو كولات، شراب الکل و بالاخره افراط در تمام غذاهائیکه با حرارت زیاد طبخ شده باشند باعث تولید سموم فراوانی در بدن میشود. از طرفی این گونه غذاها ذائقه را فریب داده و انرا تحریک میکند ک بیشتر از حد کفایت خورده شود. در نتیجه خستگی اعضاء معده، ريتين، کبد و لوزالمعده، طحال وغيره را سبب میگردد. و از طرف دیگر تولید سومی در خون کرده و سلسله اعصاب را خسته میکنند و بطوریکه گفته شد غذای بی نهایت زیادی بغایت کم شکم پرستها و خوش خورالها تقریباً بطور تساوی مسموم میشوند. آیادیده اید که بیشتر اوقات بین این دوکلمه شکم پرست یا خوش خوراك با اشخاصی پیر وجه تشابهی وجود دارد ؟ آيا راست است که انسان درموقع پیر شدن شکم پرست یا خوش خوراک میشود ؟ متأسفانه بلی؛ در جواب خواهید گفت من شکم پرست نیستم من میخورم زیرا که گرسنه هستم من میخورم زیرا در این سنی که هستم باید مقاومت کنم قبل از غذا خیلی خسته هستم و سرگیجه در خود احساسر می کنم در صورتی که بعد از غذا دوباره حالت طبیعی برمیگردم و حال آنکه شما در اشتباه محض هستید البته خوردن غذای خوب لذتبخش است و غذای گوارا خستگی شمار ارفع میکند ولی وقتی بیک غذای خوش پخت ولذید رسیدید خیلی بیشتر از حدی که برای تولید انرژی به نسبت شغلی و فعالیت و حفظ سلامتی لازم است میخورید. باید توجه داشت انسان درهرسنی که هست نباید اعتدال و میانه روی رااز دست بدهد حتی المقدور از چاق شدن به پرهیزید و بیشتر از یک وعده غذای کامل و حسابی در روز نخورید و گوشت کمترمصرف کنید ویکلی از مشروباب الکلی احترازنمائید.من میتوانم بشما اطمینان دهم که غذای بسیار پاکیزه و مواظبت در خوراک و رعایت اصولی بهداشت ایجاد لذتهائی میکند که ابدا بالذت آنی پرخوری و خوردنی که مخالف باقواعد سلامت است قابل مقایسه نیست اگر کمتر بخورید همیشه با اشتهائی کامل در سر سفره خواهید نشست و بدیهی است غذائی که با اشتهای مفرط صرف شود موجب لذت بزرگی است. و اکنون دو قاعده ی کلی برای جلوگیری از پر خوری وچاق شدن به شما ارایه میدهیم :1 . وقت صرف غذا بر حسب مزاج طبیعت و مشاغل و ساعات کار هر کس فرق میکند . کسی که با امور فکری یاروحی سروکار دارد. شب نباید غذای زیاد بخورد زیرا در صورتیکه معده مملو از غذاهای مقوی باشد کارخیلی خسته کننده خواهد شد. تاگرسنه نباشید سر میز غذا نشینید. هیچ وقت باسیری کامل ازسر میز غذا برنخیزید و وقتی که آن راترک میکنید هنوز اشتها داشته باشید. عمل تغذیه باید متناسب با قوای شما باشد و هریک از اعضایتان را نیرو بخشد. روزه بهترین وسیله برای حفظ تندرستی است و فراموش نکنید که باید ایام معینی را روزه دار باشید 2 . ترکیب غذا ازاغذیه سمی دوری جوئید . اغذیه مسموم عبارتند از گوشت شکار، مربای خشک، گوشت خوك و بالاخره گوشت قصابی است. دکتر ادوارد لوی میگوید ما حیوانات را میکشیم ولی آنها هم انتقام خوبی از ما خواهند گرفت گوشت فقط مقداری کمی سلامتی مارا حفظ میکند و حال آنکه برای زنده بودن مقدار بیشتری انرژی لازم است زیاده روی در مصرف مرباهای خشک و گوشت مخصوصاً آنهائی که در خانه ها تهیه میشود اغلب تولید عوارض خطرناکی میکند از قبیل گوشت قورمه، پس نباید زیاد گوشت خورد و گوشت سفید و کاملا پخته بردیگر گوشتها برتری دارد. یکی دیگر از غذاهای سمی تخم مرغ است در صورتیکه خیلی تازه باشد و از مرغی که در روی کودها و کثافات دانه چینی کند نباشد بهتر است . بحث در خصوص مایعات اشتها آور الکلی و لیکورها که باعث تحریک عمل هضم و باز کردن اشتها میشوند همه رابی فایده میدانیم همینقدر میگویم این نوع مشروبات در خانه ای که مقدس و محترم باشند نباید یافت شود. چهارم اهمیشه غذای ملین و مقوی بخورید و غذای شما تشکیل شود: الف - از گوشتهای خوب و مغذی که عبارتند از گوشت جوجه وکیک یا قرقاول تازه که بمقدار متوسط صرف شود. ب - تخممرغهاى تازه، مرغهائیکه بواسطهٔ دانه تغذی میکنند ودرروی علفها و سنگریزهها زندگی میکنند. ث - ماهی خیلی تازه که منجمد شده باشد یا بعد از صید از یخ پوشیده شود. ماهی منجمدیا پوشیده شده از یخ دارای همان خاصیت ماهی تازه است و این غذائی است که هم مغذی است و هم قابل هضم، پس ماهی بهتر از گوشت گوسفند است. پس برای اجتناب از یبوست باید خوردنیهای دیگری آنها افزود که در عین حال مغذی و غیرسمی باشد ورودههاراشستشو دهند این چیزها عبارتند از میوهها، سبزیها، نان قندی.ولی در مصرف میوهها و سبزیها زیاده روی نکنند در هر غذا باید یک بشقاب سبزیهای مختلف وجود داشته باشد میوهارا باید نپخته و با پوست خورد . اما کسانیرا دارم که هویچ وشلغم و تره را نپخته میخورند ولی میوه هائی که خامش را نمیتوانید بخورید حتماً باید بپزید. در این صورت میتوانید هم از شیره و هم از طعم آن سبزیها ویا میوهها لذت برید اما بدانید که هرسبزی که بتوان نپخته آنرخورد بذائقه سازگارتروسودش بیشتر از پخته شده آن میباشد. سالاد خام خیلی لذیذ و پخته آن بیمزه است. سبزیهای تازه خیلی بهتر از سبزیهای خشک است ولی میوههای خشک یک غذای عالی و مطلوبی است اگر پوست آنها کنده نشده باشد مثل سبزیهای تازه هستند و عمل روده هاارامنظم میکنند. بدیهی است میوه ها از مواهبی میباشند که طبیعت بماعطا میکند و خیلی شاداب و موافق بهداشت هستند. در میوهها تمام مواد اصلی که برای غذای سالم و بی عیب لازم است موجود میباشد مغزش مغذی آبش در شخص حالت فرحی ایجاد میکنند و عطش را تسکین میدهد و ویتامینهایش اعمال بدن را منظم میکند بودن قندش در احتراقات بدن واجب ویک غذای مقوی است پوستش روده ها را میفشردو نمک معدنیش برای سلولها بکار میرد. بالاخره عطرش آب بدهان میاندازد ودرعمل هضم مؤثر است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد