چگونه دستگاه ایمنی بدن را بشناسیم!!


چگونه دستگاه ایمنی بدن را بشناسیم!!

چگونه دستگاه ایمنی بدن را بشناسیم!!

دستگاه ایمنی بدن

دستگاه ایمنی بدن بخشی از بدن است که وظیفهٔ شناسایی سلول‌ها و مولکول‌های خودی را از بیگانه و از بین بردن یا بی‌خطر کردن آن‌ها را برعهده دارد. گاهی به دلیل تشابه آنتی ژن‌، سلول‌های خودی با غیر خودی سیستم ایمنی به سلول‌های خودی حمله می‌کند.دفاع غیر اختصاصی دفاع غیر اختصاصی در برابر اغلب میکروب ها یکسان عمل میکند و نمیتواند میکروب های مختلف را از یکدیگر تشخیص دهد.دفاع غیراختصاصی شامل نخستین خط دفاع غیر اختصاصی و دومین خط دفاع غیر اختصاصی می‌باشد.اجزای نخستین خط دفاع غیر اختصاصی پوست: لایه‌های شاخی سطح پوست (از جنس کراتین، مانع از نفوذ میکروب‌ها به داخل بدن می‌شوند. علاوه بر این، چربی پوست و عرق، سطح پوست را اسیدی و از رشد میکروب‌ها جلوگیری می‌کنند. آنزیم لیزوزیم: آنزیم لیزوزیم موجود در اشک، عرق و بزاق موجب تخریب دیوارهٔ سلولی باکتری‌ها می‌شود. لایه‌های مخاطی: لوله گوارش با ترشح اسید معده موجب تخریب میکروب‌ها و از راه دفع مدفوع، سبب دفع میکروب‌ها می‌شود. همچنین مجاری ادراری که از راه دفع ادرار سبب دفع میکروب‌ها می‌شوند هم لایه‌های مخاطی دارند. در مجاری تنفسی مایع مخاطی و میکروب‌های بدام افتاده دران به کمک مژک‌های سلولی (با حرکت بیرونی مژک ها)این مجراها به حلق رانده شده و وبه شکل خلط به طور ارادی میتوان از بدن خارج کرده و یا با بلعیدن ان به معده بازگشته شود و توسط شیره معده باعث تخریب میکروب میگردد.بسیاری از بیماریها از جمله سرطان، ایدز، کاندیدیاز و عفونتهای مزمن روده و دستگاه گوارش با نحوه کار صحیح دستگاه ایمنی بدن ارتباط مستقیم دارد. از سالها پیش، امر مبارزه با این بیماری های خطرناک در قلمرو علم پزشکی در دستور کار بوده است اما چندی است که نحوه مبارزه دگرگون شده است و در جهت از بین بردن این مشکل، توجه دانشمندان این علم به افزایش قدرت دفاعی دستگاه ایمنی معطوف شده است. سلامت دستگاه ایمنی، وابسته به انجام وظیفه یکنواخت و هماهنگ، بخش های مختلف بدن است که عهده دار تشخیص و بازشناسی مواد خارجی یا غیر طبیعی در بدن بوده یا می توانند سلولهای آسیب دیده و فرسوده را از بدن دور نموده یا سلولهای غیر طبیعی یا تغییر شکل یافته (مانند سلولهای سرطانی) را از بین ببرند. دور نمودن مواد حساسیتزا(آلرژن) و نیز خنثی سازی آثار ناشی از آلودگی ها و تقویت کار دستگاه های بدن از دیگر وظایف دستگاه ایمنی میباشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد