چگونه دست های خود را ماساژ دهیم…..؟؟


چگونه دست های خود را ماساژ دهیم…..؟؟

چگونه دست های خود را ماساژ دهیم.....؟؟

دست های خود را شل کنید....

حتی از همان زمانی که قادر می شویم روی دو پای خود بایستیم دستهای ما ابزارهایی مهم برای شکل گرفتن حرکت هایمان و کشف دنیای پیرامون است. با کمک این ابزار قادر هستیم صدها حرکت دشوار و ظریف از قبیل گرفتن، پرتاب کردن، نقاشی و نوشتن را انجام دهیم. علاوه بر این دستها به ما کمک میکنند تا مکنونات درونی خود را آشکارسازیم و برای انتقال عمیق ترین احساسات از آن بهره ببریم. نوازش کردن، در آغوش گرفتن و فشردن دست دیگران هم از حرکاتی است که ما برای بیان احساسات واقعی خود از آنها استفاده می کنیم.دست های خود را شل کنیددستها و بازوهای ما اندام های بسیار فعال هستند و مسلماً برای ما بسیار مهم اند ولی چون همواره از این اعضا در حالی استفاده هستیم به راحتی استرسی و تنش زیادی در عضلات و ماهیچه های این ناحیه انباشته میگردد. در طول زمان اثرات این گرفتگی و خشکی عضلات با سردرد، درد در گردن، شانه ها و پشت، خود را نمایان خواهد کرد.زمانی که به ماساژ دستهای خود میپردازید مسلماً از این که این اندام تا چهاندازه تنش را در خود انباشته است متعجب خواهید شد. بنابراین ضرورت دارد کهدر طول روز زمانی را برای مراقبت از این اندام مهم کنار بگذارید تا بدانید این عضوتا چه اندازه برایتان کار انجام میدهد. به زودی در می یابید که دست هایتان تا چه حد آسوده پر انرژی و فعال گشته اند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد