چگونه سر و صورت کودک را ماساژ دهیم


چگونه سر و صورت کودک را ماساژ دهیم

untitled1111

چگونه سر و صورت کودک را ماساژ دهیم

ماساژ سر و صورت

اگر هنگام خواب کودک، او را در بغل گرفته اید،سرو صورت او را به آرامی ماساژ دهید. از پشت یکی از انگشتانتان استفاده کنید و گونه او را به آرامی و به طور موزون ماساژ دهید. به او نگاه کنید و با او حرف بزنید یا برایش آرام شعر یا دستهایتان را دور سرش حلقه کنید، به گونه ای که انگشت سبابه، روی انتهای محل رویش موی او در پیشانی باشد. حالا از پشت تا پایین گردن او را ماساژ دهید. این کار را به آرامی انجام دهید تا جایی که برای او آرامش بخش باشد..دیدگاه یک روان شناستنها خوابیدن بیشتر نوزادان فقط وقتی کسی باآن ها همراه باشد به خواب می روند. در آغوش گرفتن بخش حیاتی و مهمی در تربیت کودک است، ولی از طرف دیگر برای رشد استقلال کودک شما نیز اهمیت دارد که بیاموزد می تواند تنها هم به خواب برود. در حدود چهار ماهگی، زمان خاصی را برای خواب او در نظر بگیرید، مثل زمان حمام، زمان بازی، زمان چای خوردن، زمان خوابیدن، زمان شیرخوردن از شیشه یا شیر مادر و زمان به رختخواب رفتن. اگر نوزاد شیر مادر می خورد یا از شیشه استفاده می کند، وقتی هنوز بیدار است اما خواب آلود شده، او را از خود جدا کنید و در تختخوابش قرار دهید. کنارش بنشینید و تا حد امکان او را ماساژ و نوازش دهید تا به خواب برود. در عرض چند هفته همین کار راهم کم کنید و تدریجا از اتاق بیرون بروید تا او را به تنها خوابیدن عادت دهید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد