چگونه عفونت های مثانه را درمان کنیم…؟؟


چگونه عفونت های مثانه را درمان کنیم…؟؟

چگونه عفونت های مثانه را درمان کنیم...؟؟

 

عفونت های مثانه

سیستیت حاد این بیماری اغلب زنها را درگیر میکند. و شایعترین راه ابتلا، راه AScending است. عفونتهای مثانه اغلب به وسیله Ecoli (در بیش از ۸۰٪ موارد) استافیلوکوک ساپروفیتیکوس و انتروکوکها (با شیوع کمتر) و سایر کولیفرمها شامل کلبسیلا و گونه های پروتئوس ایجاد میشوند.تظاهرات بالینی شامل علایم تحریکی (تکرر ادرار، سوزش ادرار، و فوریت ادراری) میباشد. درد قسمت پایین کمر و سوپراپوبیک و گاهی هماچوری یا ادرار کدر و بدبو توسط بیمار بیان می شود. در بالغین تب و سایر علایم سیستمیک نامعمول است در معاینه فیزیکی گاهی تندرنس ناحیه سوپراپوبیک دیده می شود. در آنالیز ادراری، پیوری، باکتریوری و گاهی هماتوری دیده می شود. هرچند استفاده از تست های تعیین نیتریت باکتریایی یا استراز لکوسیتی در تشخیص احتمالی باکتریوری کمک کننده است، برای اثبات قطعی نیاز به کشت ادرار وجود دارد. البته اگر در بیمار بالغ علایم بالینی آنالیز ادرای قویا به نفع عفونت باشد، میتوان از کشت صرف نظر کرد. معمولاً در سیستیت حاد غیر کمپلیکه نیاز به روش های „ imaging  نمی باشد شرایطی که در ان ها کشت ادراری الزامی می باشد عبارتند از: ۱) وقتی تشخیص بالینی قطعی نباشد، ۲) بیمار اخیرا آنتیبیوتیک دریافت کرده باشد، ۳) بیمار کودک باشد. درمانهر آنتیبیوتیکی که سطح ادراری مناسبی پیدا کند، مناسب است. TMP-SMX دارای فعالیت عالی علیه ارگانیسم های شایع است. از نیتروفورانتوئین نیز میتوان استفاده کرد. در مورد آمپی سیلین و آموکسی سیلین نسبت به TMP-BMX مقاومت باکتریایی بالاتری وجود دارد. برای درمان پاتوژن های مقاوم، از نیتروفورانتوئین میتوان استفاده کرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد