چگونه فشار را از روی شانه های خود برداریم…؟؟


چگونه فشار را از روی شانه های خود برداریم…؟؟

  چگونه فشار را از روی شانه های خود برداریم...؟؟

ماساژ و فشار را از روی شانه های خود بردارید

به ندرت کسی را میتوان یافت که هیچ وقت مشکلی را در گردن و شانه هایش حس نکرده باشد زیرا این اندامها برای اغلب مردم مرکز فشار و درد هستند. در حالت عادی سر به شکلی قرار گرفته است که کاملاً روی گردن تعادل دارد، بدون این که هیچ فشاری بر روی آن وارد کند اما بسیاری از ما تمایل داریم که سر خود را در هنگام صحبت، تمرکز یا تماشای تلویزیون کمی به جلو خم کنیم. این کار تمام وزن سر را به خارج از مکان اصلی خود منتقل میکند و در نتیجه عضلات گردن در اثر تحمل وزن سرکه تقریباً برابر با شش بسته ی شکر یا به عبارت دیگر۵ تا ۷ کیلوگرم است، دچار گرفتگی و کشش بیش از اندازه میگردند. سپس درد فزایندهای به دلیل انقباض ماهیچه هایی که سر غیرمتعادل بر آنها وارد میکند در این ناحیه به وجود خواهد آمد که در نهایت به گرفتگی و سختی عضلات منجر میگردد و موجب کاهش میدان حرکت گردن می شود. چنین اختلالاتی اغلب همراه با سردرد و خستگی چشم است.علاوه بر این اگر عضلات گردن سخت گردند بر عضلات شانه نیز اثر خواهند داشت. عامل ضعف حرکت در شانهها و خشکی عضلات این ناحیه و به دنبال آناز دست رفتن انعطاف پذیری آنها، نشستن به مدت طولانی و نحوه غلط نشستن و ایستادن است. سریع ترین اثر چنین حالاتی، محدود شدن حرکت دندهها و عمق تنفس، کاهش جریان خون، سردرد و سوء هاضمه و علاوه بر همه ی این ها کوفتگی تمام بدن و عدم تعادل است.هر روز چند لحظه ای را صرف ماساژ این ناحیه نمایید تا به کاهش گرفتگی در عضلات و آزاد شدن نیروی بلوکه شده و برداشتن وزن اضافی از روی شانه ها کمک کنید.

مهمان ناخوانده را بیرون کنید

در هر خیابان شلوغی که قدم بزنید متوجه خواهید شد که مردم اطرافتان همه شانه های خود را تا گوشیها بالا کشیده اند. این که چراما به چنین حرکتی دست میزنیم، تقریباً ناشناخته است اما به هر حال همه ناگهان کشف میکنیم که شانه هایمان مهمان ناخوانده گوش ها  شده اند و این یک تجربه شایع است. احتمالاً از چنین حرکتی متعجب خواهیم شد و این بار آگاهانه سعی می کنیم عضلات شانه ها را آرام سازیم و به آنها اجازه دهیم پایین بیفتند، اما با این حال نیمی از ساعات روز را دوباره با همان حالت گرفتگی سپری خواهیم کرد. ماساژ به همه کمک خواهد کرد تا بدانند چگونه باید آگاهانه از عضلات شانه خود استفاده کنند. بهتر است از همین امروز شانه هایتان را به عقب بکشید، همان جایی که باید قرار داشته باشند. 11۱. نفس عمیقی بکشید و به آرامی شانه های خود را بالا ببرید تا در حد ممکن هم طراز با گوش هایتان قرار گیرند. سپس آنها را رهاسازید تا دوباره به حالت عادی خود، در پایین برگردند. تا جایی که میتوانید نفس خود را بیرون بدهید و تصور کنید همراه با بازدم، تمام تنشها و گرفتگیهای موجود در این ناحیه را خارج میسازید. این کار راسه بار تکرار کنید.۲. با شانه راست خود دایرهای در هوا ترسیم کنید. سعی کنید این دایرهای کوچک به سرعت در هوا شکل گیرد و سپس به آهستگی این دایره را با شانه ی خود بزرگتر کنید. اجازه دهید شانه تان در تمام محیط این دایره آزادانه حرکت کند. هر زمان که آماده بودید۳. اکنون هر دو شانهای شما گرم شده اند. سعی کنید آنها را در یک مسیر به طرف هم حرکت دهید و آنها را با دوایری به اندازههای متفاوت بچرخانید. امتحان کنید. آیاتفاوت را حس می کنید؟

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد