چگونه مراقب قلب و گردش خون قلب خود باشیم..؟


چگونه مراقب قلب و گردش خون قلب خود باشیم..؟

چگونه مراقب قلب و گردش خون قلب خود باشیم..؟

قلب و گردش خون قلب 

قلب در هر دقیقه حدود پنج لیتر خون را از بدن عبور میدهد و اکسیژن و مواد مغذی را برای حفظ کارکردهای بدن منتقل میکند. قلب همانطور که در شکل نشان داده شده است اساساً یک تلمبه چهار حفره ای است. خون وریدی بدن به حفره فوقانی راست (دهلیز راست) وارد می شود و از آنجا به بطن راست جریان مییابد. بطن راست خون را از طریق شریان ریوی به ریه ها تلمبه می کند. در ریه ها دی اکسیدکربن آزاد و اکسیژن جذب می شود. خون تازه اکسیژن دار از طریق وریدهای ریوی به دهلیز چپ بازمیگردد و از آنجا به بطن چپ جریان مییابد. بطن چپ خون اکسیژن دار را به آئورت (شریان اصلی بدن) تلمبه میکند. خون از آئورت و از طریق شریانهای کوچکتر و نهایتاً مویرگها در تمام بدن توزیع میشود و اکسیژن به بافتها انتشار مییابد و دی اکسیدکربن اضافی برداشت می شود. خون از مویرگها به وریدهایی که بتدریج بزرگتر می شوند جریان مییابد و سپس به ورید اجوف و دهلیز راست بازمیگردد. خون قلب توسط سه شریان کرونری تأمین می شود. بیماری این شریانها باعث اکثر حملات قلبی و سایر بیماریهای قلبی میگردد.

آنژین صدری

آنژین به معنی درد است و آنژین صدری به معنی درد قفسه سینه است که در اثر کاهش شدید اکسیژن رسانی به عضله قلب ایجاد می شود. این عارضه معمولاً در نتیجه فعالیت زیاد یا سایر عواملی که قلب را تحت فشار قرار می دهد (فشار خون بالا یا ضربان تند قلب)، ایجاد می شود. آنژین اغلب در اثر آترواسکلروز شریانهای کرونری که باعث کاهش جریان خون عضله قلب (ایسکمی) بدون آسیب واقعی (انفارکتوس ) این عضلات می شود، پدید میاید.درد آنژین بسیار متنوع است. این درد به طور معمول زیر استخوان جناغ سینه حس می شود و اغلب به پشت یا شانه چپ انتشار مییابد. محل این درد به ندرت مستقیماً روی قلب قرار دارد. این عارضه ممکن است با سوء هاضمه اشتباه شود.این درد معمولاً با ورزش برانگیخته میشود و فقط چند دقیقه طول میکشد و با استراحت فروکش میکند. این درد با فعالیت بدنی بعد از غذا هنگامی که بیشتر حجم خون کل بدن متوجه دستگاه گوارش شده است، بدتر می شود. این عارضه اغلب در هوای سرد بدتر است به طوری که فعالیتورزشی ای که در تابستان بدون درد است ممکن است در زمستان باعث آنژین شود. این درد ممکن است شبها ایجاد شود که به آن آنژین شبانه گویند. هرگونه تغییر در ماهیت یا نوع درد آنژینی، آنژین ناپایدار خوانده می شود. این نشانه خطرناکی است و قلب شما در این شرایط نیازمند مراقبتهای فوری پزشکی است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد