چگونه میتوان اختلالات مفصلی هیپ را درمان کرد…؟؟


چگونه میتوان اختلالات مفصلی هیپ را درمان کرد…؟؟

چگونه میتوان اختلالات مفصلی هیپ را درمان کرد...؟؟

 RAدر مفصل ھیپ درگیری هیپ در RA نادر است امّا در صورت درگیرشدن، ناتوانی ایجادشده بسیار شدید است. در معاینه تورم مفصل و گرمی پوست مشهود نیست چون مفصل عمقی است. امّا محدودیت حرکات، دردناک بودن حرکات، دفرمیتی به شکل فالکسیون یا اداکسیون و گاهی تحلیل رفتن عضلات ناحیه گلوتئال و ران دیده می شود. در گرافی علاوه بر کاهش دانسیته و باریکی فضای مفصلی، توررفتگی دیواره مدیال استابولوم هم دیده می شود. اصول درمانی شبیه درمان RA در محل های دیگر است.سل در مفصل هیپ معمولاً در بچه ها و بالغان جوان به صورت درد و لنگش، محدودیت حرکات، اسپاسم عضلانی و تحلیل عضلات ناحیه گلوتئال و ران بروز می کند. معمولاً کانون TB در جای دیگر بدن وجود دارد. تظاهرات اولیه در گرافی شامل کاهش دانسیته استخوانی است. بعد از آن شواهد تخریب استخوانی و غضروف مفصلی و باریکی فضای مفصلی دیده می شود.اصول درمان شبیه درمان TB در سایر مفاصل است.ثبات مفصل ران مفصل ران در مقایسه با مفصل شانه، دارای حرکات کمتر، ولی ثبات و پایداری بیشتری است. ثبات و استحکام مفصل ران جهت تحمل وزن بدن در فعالیت‌های روزمره لازم است. با این حال، مفصل ران که همانند مفصل شانه یک مفصل سینوویال از نوع گوی و کاسه‌ای است نیز دارای سه درجه آزادی حرکتی است که به معنای داشتن حرکات در هر سه صفحه سهمی (ساژیتال)، پیشانی (فرونتال) و عرضی (ترانسورس) است. مفصل ران از دوقسمت استابولم (حقه) و سر استخوان ران تشکیل می‌گردد و در میان مفاصل بدن به عنوان یک مفصل پایدار محسوب می‌شود.به طورکلی، عواملی که در ایجاد ثبات و استحکام این مفصل نقش دارند شامل موارد زیر است: ■عمیق بودن حفره استابولار (حقه‌ای) ■وجود رباط‌های قوی در اطراف مفصل ران ■وسعت و استحکام کپسول مفصلی ■زوایه طبیعی گردن استخوان ران با تنه فمور که در یک فرد بزرگسال حدود 120 الی 130 درجه‌است. این زاویه  که باعث مایل قرارگرفتن گردن استخوان ران می‌گردد، یک عامل مهم تطابق با جهت رو به پایین استابولم است. حرکات مفصل ران حرکات مفصل ران در سه صفحه آناتومیکی عبارتنداز: ■خم کردن-راست کردن (فلکسیون-اکستانسیون) در صفحه ساژیتال ■دور کردن-نزدیک کردن (ابداکسیون-اداکسیون) در صفحه فرونتال (کرونال) ■چرخش داخلی-چرخش خارجی (اینترنال روتیشن-اکسترنال روتیشن) در صفحه عرضی (افقی) میزان حداکثر دامنه حرکتی طبیعی مفصل ران در جهات مختلف: ■خم کردن: 130 درجه ■راست کردن: 20-15 درجه ■دور کردن: 45 درجه ■نزدیک کردن: 30 درجه ■چرخش به داخل: 40 -35 درجه ■چرخش به خارج: 45-40 درجه وضعیت کپسول مفصلی کپسول مفصلی در مفاصل سینوویال از دو لایه داخلی (بنام غشاء سینوویال) و خارجی (بنام کپسول لیفی) تشکیل می‌گردد. کپسول لیفی مفصل ران، گسترده و قوی است. ضخامت و استحکام کپسول لیفی ران در جلو (قدام) بیشتر از طرف پشتی (خلفی) است. این کپسول در بالا به حاشیه حفره استابولار (حفره حقه‌ای) اتصال داشته، به طوری که در جلو، گردن استخوان ران (فمور) را احاطه می‌کند و به خط بین تروکانتری (خط اینترتروکانتریک) متصل می‌گردد. کپسول لیفی در عقب و پایین، بالاتر از ستیغ بین تروکانتری (اینترتروکانتریک) به گردن استخوان ران اتصال می‌یابد، بنابراین قسمتی از گردن ران در عقب، فاقد کپسول است. غشاء سینوویال در سطح داخلی کپسول لیفی قرار دارد. این غشاء در مفصل ران، گردن استخوان ران را تا حدود غضروف مفصلی می‌پوشاند. رباط‌های مفصل ران رباط‌ها عناصری هستند که باعث ارتباط دو یا چند استخوان می‌گردند و در ایجاد ثبات مفاصل نقش دارند. این عناصر همچنین باعث تقویت کپسول مفصلی می‌گردند. رباط‌های مفصل ران عبارتنداز: ■رباط خاصره‌ای رانی (ایلیوفمورال) ■رباط عانه‌ای رانی (پوبوفمورال) ■رباط ورکی رانی (ایسکیوفمورال) ■رباط سر استخوان ران (فمور) [۴] (رباط گرد)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد