چگونه میتوان با آمفیزم (ورم ریه)مقابله کرد؟


چگونه میتوان با آمفیزم (ورم ریه)مقابله کرد؟

چگونه میتوان با آمفیزم (ورم ریه)مقابله کرد؟

آمفیزم (ورم ریه) ومقابله با آن

شاید تا به حال پیرمردی را در صندلی چرخدار یا روی نیمکت پارکی دیده باشید که کپسول اکسیژنی را به دلیل ناراحتی تنفسی به همراه دارد. بیماری آمفیزم دردناک است زیر اباعث جراحت جبران ناپذیر ریه ها می شود ولی قابل پیشگیری است. مارک روسن (رئیس بخش امراض ریوی و خدمات پزشکی خاص در نیویورک) معتقد است سیگار مهم ترین عامل و اولین عامل از ۲۹ عاملمؤثر در بروز بیماری است و با ترک سیگار در جامعه می توان بیماری را ریشه کن کرد .بیماری مذکور ده ها سال طول میکشد تا فرد را مبتلا سازد که طیبافت های ریه صدمات جبران ناپذیری میبیند و معمولا بعد از پیشرفت بیماریحدود ۳۰ درصد علائم آن  ظاهر و قابل تشخیص می شود. زمانی که فرد سیگار می کشد دودهایی به درون ریه می فرستد که دیواره های ریه(نایژهها یا کیسه های هوا) را از بین میبرد.به نظر دکتر باری مایک (رئیس بخش ترمیم ریه در مرکز ملی مصونیت شناسی و طب تنفسی دنور ) نایژه ها با از دست دادن قابلیت ارتجاعی، قدرت تهویهٔ ریه را از دست می دهند. دکتر مایک اظهار می دارد که در مرحلهٔ خاصی فرد در طول فعالیت های طبیعی نفس کم می آورد و در نتیجه بدن مجبور می شود که برای تأمین اکسیژن مورد نیاز فعالیت بیشتری انجام دهد. قلب بیشتر کار کرده و در واقع بدن انرژی بیشتری صرف می کند. در موارد حاد، افراد مبتلا به آمفیزم، وزن کم کرده، کم حوصله تر می شوند و با بزرگ شدن قفسه سینه به نظر می رسد که دچار سرطان هستند.بزرگ شدن قفسه سینه به دنبال کاهش توانایی ریه ها در تهویه هوا اتفاقمی افتد. مشکل دیگر ناشی از کاهش توانایی عمل بازدم است که احتمال دارد فرد گاز کربنیک بیشتری را در ریه نگهدارد که به طور طبیعی زمانی که به میزان خاصی می رسد، باعث تحریک و فشار تنفس می شود و در نتیجه ریه ها قدرت عکس العمل نسبت به محرک (گاز کربنیک) را از دست می دهند. ولی عوارض بیماری تنها جسمی نیست.دکتر مایک معتقد است که با شدت بیماری  کارایی فرد کاهش یافته و بهدلیل ناتوانی در رساندن اکسیژن کافی به بدن توانائی انجام کار را کم کم از دستمیدهد که درنهایت نقش وی را در خانواده تغییر می دهد. به عبارت دیگر مردی که تصور می شد قوی ترین عضو خانواده است وقتی متوجه می شود که نمی تواند به خوبی در خانواده ایفای نقش کند، ناراحت می شود. افسردگی و کاهش فعالیت جنسی از دیگر نتایج این بیماری است. در شرایط خیلی حاد، امکان درمان بیماری بسیار کم است.دکترالوین تیرستین (استاد علم طب و رئیس بخش ریه وخدمات پزشکی خاص در مرکز پزشکی مانت سینایی شهر نیویورک) نظریهٔ فوق را تایید می کند. به نظر وی صدمه وارده به بدن غیرقابل جبران است. میتوان برنشیت مزمن را که معمولاً با آمفیزم همراه است تا حدی تسکین داد و هم چنین با ورزش تا حدی بیماری را بهبود بخشید. ورزش باعث تقویت عضلات قفسه سینه شده و فرد را قادر میسازد که راحتتر تنفسی کند. برنامه های عمل یا پیوند ریه آخرین کاری است که می توان درباره فرد مبتلا انجام داد و درنهایت معالجه اثربخش است. چه باید کرد؟ اگر سیگاری نیستید هرگز سیگار نکشید. در صورتی که سیگار می کشید، آنرا ترک کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد