چگونه میتوان با ورزش درد کمر را تسکین داد؟


چگونه میتوان با ورزش درد کمر را تسکین داد؟

 چگونه میتوان با ورزش درد کمر را تسکین داد؟

کمر درد ،به پشت خود نگاه کنید

پشت برای دید ما نقطه  کور به شمار میآید و به همین دلیل اغلب بسیار راحت از خاطرمان فراموش می شود. گرچه تنش زیادی که در ناحیه  پشت جمع شده است به خاطر گذراندن ساعات زیادی از روز به دلیل خم شدن روی کامپیوتر و یا فرمان اتومبیل است اما میتوانید آن را با انجام ماساژ روزانه به شکلموفقیت امیزی از بین ببرید. 12۱. در حالی که پاهای خود را کمی از هم باز کرده اید بایستید. سپس انگشتان خود را در پشت به هم گره کنید. به آرامی به جلو خم شوید و اجازه دهید سرتان آویزان شود.مسلماً دستان شما به آرامی شروع به بالا آمدن خواهد کرد تا جایی که میتوانید سر خودرا به جلو خم کنید و دستهای خود را به طرف پایین بکشید تا سرتان به تدریج بالا آمدهو به شکل اول برگردد. این حرکت نه تنها عضلات بالایی کمر را میکشد و انقباضی موجود در ان ها می سازد بلکه علاوه بر این چندین نقطه  نیرو را تحریک می کند.    2.در حالی که دستها را به کمر زده اید بایستید و به آرامی کمر خود را از یک سو به سمت دیگر بچرخانید. این حرکت عضلات بالایی بدن راشلی می کند و شما هنگام انجام این حرکت احتمالاً بارها صدای استخوانهای خود را خواهید شنید زیرا آنها دوباره به جای اصلی خود برمی گردند. این حرکت را خیلی سریع انجام ندهید بلکه آن را بسیار آهسته تکرار کنید. 88 untitled 3. دست هایتان را روی سینه صلیب کنید به طوری که دست چپ شانه  راست را در چنگ گیرد و برعکس، سپس اجازه دهید انگشتان هر دست به طرف خط میانی پشت پیش روند. در حالی که دستان شما به طرف یکدیگر می آیند، کشش را به خوبی در عضلات پشت حس می کنید اما اگر دستهایتان به هم نرسیدند اصلا احساس نگرانی نکنید   2۴. میتوانید با حرکت شانه به شکل دایره های بزر ، عضلات بالایی پشت را شلکنید. شانه های خود را در جهت های مختلف بچرخانید. میتوانید با این نرمش قدرت حرکت را به این ناحیه برگردانید و به تنشهای مو جود فرصت کمتری برای تجمع در اینمحل بدهید.5  ۵. عضلات بالایی شانه ها را با نوک انگشتانتان ماساژ دهید. در صورت لزوم از دست دیگرتان استفاده کنید. با نوک انگشتانتان تمام ناحیه ی شانه را لمس کنید و عضلاتگرفته و منقبض را بیابید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد