چگونه میتوان درد گوش را کمتر کرد…؟؟


چگونه میتوان درد گوش را کمتر کرد…؟؟

چگونه میتوان درد گوش را کمتر کرد...؟؟

 این درد می تواند حالت سوزشی، تیرکشنده، مبهم یا واضح و منقطع یا دائم داشته باشد. منشاء آن یا از خود گوش و ساختمانهای آن است و یا از استخوانها و اعضاء مجاور، شایعترین علل گوش درد عفونت گوش خارجی و میانی است. از آنجا که شیپور اوستاش رابط بین گوش میانی و حلق بوده و باعث تعادل فشار هوا در دو طرف پرده گوش می شود انسداد آن حتی به صورت موقتی باعث افزایش فشار در یک طرف پرده گوش نسبت به طرف دیگر و لذا درد گوش می شود (مثل موارد عفونت مجاری فوقانی تنفسی و یا زمانی که با هواپیما مسافرت می کنیم) درمان درد گوش بر حسب بیماری زمینه ای فرق می کند. و در این میان باید توجه خاصی به برطرف نمودن عفونت های دندان شود. ولی بهرحال مصرف  مسکن ها و آنتی بیوتیکها در درمان گوش درد رایج است. درمان طبیعی گوش درد روغن زیتون، روغنی غیر اشباع است که با پوست بسیار سازگار بوده و برای از بین بردن جرم گوش استفاده می شود. چکاندن 1 تا 2 قطره روغن زیتون گرم در گوش، 2 بار در روز، به مدت یک هفته یا بیشتر، موجب مرطوب شدن پوست داخلی گوش می شود. این شیوه درمانی برای از بین بردن جرم گوش بسیار موثر بوده و در عرض 5 تا 10 دقیقه اثر می کند اما باید این را در نظر داشت که این روش برای عفونت و دردهای خفیف مورد استفاده قرار می گیرد و برای درد ها و عفونت های شدید حتما باید به پزشک مراجعه کرد. وی افزود:روغن زیتون به عنوان مسکنی طبیعی برای درمان عفونت گوش استفاده می شود، روغن زیتون دیواره گوش خارجی را تسکین داده و لایه ای برای حفاظت در برابر عفونت های باکتریایی فراهم می سازد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد