چگونه می توان زمان درمان وسواس را کوتاهتر کرد؟


چگونه می توان زمان درمان وسواس را کوتاهتر کرد؟

چگونه می توان زمان درمان وسواس را کوتاهتر کرد؟

اگر درمان وسواس را به دو قسمت تقسیم کنیم: الف- درمان علایم آزار دهنده مثل شستشو های طولانی، ب - درمان علل و ریشه وسواسدرمان (هجوم) علایم وسواس که حذف آنها مایه امیدواری و دلگرمی و همکاری زیاد خود مراجع و خانواده او می باشد، حداکثر در یک ماه قابل انجام است . درمان علل وسواس طولانی تر بوده وشش ماه زمان لازم دارد که البته تعداد جلسات و هزینه و روش های اجرای آن راحت تر، کمتر و متنوع تر خواهد بود هر درمانگری که ادعا کند ریشه های وسواس را در طول یک ماه درمان می کند، دچار اشکال و اشتباه خواهد بود. به ویژه یادگیری مهارت فکری، زمان می برد. بنابراین درمان کل علایم آزار دهنده ظرف یک ماه یا ۴۰ روز، زمان مناسب و با صرفه ای خواهد بود.

روند درمان افراد وسواسی به تفکیک جنسیت چگونه است؟

در ایران مردان وسواسی به نسبت کمتر هستند، ولی به نسبت بسیار بیشتری کمتر درمان می شوند. از هر ۱۰۰ نفر مراجع کننده به مرکز شفا (مطب روان درمانی) حداقل ۹۵ نفر زن هستند. از طرف دیگر مردان،تداوم گر درمان وسواس نیستند و تصور می کنند درمان باید بصورت راحت الحلقوم، ته حلق انها بریزد و یک شبه درمانشان کند. مردان روند درمان را عموماً کامل نمی کنند. بطور کلی مردان کمتر مبتلا می شوند، کمتر مراجعه می کنند و کمتر هم درمان همایی شوند.

طرح ایزولاسیون در درمان وسواس چه نقشی دارد؟

اگر ایزولاسیون در بیرون از منزل فرد وسواسی باشد، عموماً با موفقیت چشمگیری همراه نیست. چون فرد تحت نظارت تیم درمانی، شامل روان پزشک، روان شناسی، روان پرستارو گروههای دیگر در مرکز درمانی است، اما طرح ایزولاسیون فرد در منزل خود، فواید بسیاری دارد و در مجموع کمک به افزایش بینش و آگاهی فرد از آغاز و انجام و نتایج رفتارهای وسواسی می شود. به عبارت دیگر ایزولاسیون، باعث افزایش ۹ توانایی، ارزیابی درست درمانجو از خود، رفتار خود و افکار، نتایج بازخورد های رفتار خویش در خانواده می شود. این ایزولاسیون کمک می کند تا روند درمان سرعت بیشتری بگیرد. اگر ایزولاسیون جدا کردندرمانجو با اراده خود و همکاری او و البته در طی درمان همراه با جلساتماراتن و تکنیک های تسهیل کننده دیگر باشد، سرعت درمان را بهبود می بخشد 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد