چگونه می توان گفت معتاد شده اید….


چگونه می توان گفت معتاد شده اید….

چگونه می توان گفت معتاد شده اید....

 گفتن این که با مصرف اکستازی یا ماده  دیگر، در یک مهمانی معتاد نمی شوید ساده است. ولی هر چه بیشتر مصرف شود، بدن بیشتر شروع به احساس نیاز به آن می کند.حتی اگر خود ماده مصرفی اعتیادآور نباشد، مصرف آن اغلب برای ایجاد وابستگی روانی به آن کافی است. وقتی چنین چیزی روی دهد، هر چیز دیگر در زندگی مصرف کننده نسبت به نیاز او به ماده در درجه  دوم اهمیت قرار میگیرد.  علائم رفتاری هشداردهنده زیادی وجود دارد که نشان از گرفتاری فرد با مواد دارد.این علائم عبارتند از:
 • پایین آمدن نمرات درسی در مدرسه
 • عدم علاقه به فعالیت های خانوادگی یا تفریحی با دوستان
 • قرض گرفتن مکرر یا بیش از اندازه معمول پول
 • تغییر خلق یا عصبانیت
 • تغییر در ظاهر جسمانی یا رفتاری
 • صرف زمان زیاد در تنهایی
 • مشکلات حافظه یا عدم توجه
کسانی که مواد مصرف می کنند علائمی جسمانی و روانی هم نشان می دهند که ممکن است نشان از وجود مشکلی در آنها باشد. این موارد عبارتند از:
 • بوی مواد شیمیایی یا الکلی در تنفسی، بدن، یا لباس
 • گیجی، بدگمانی، یا اضطراب
 • واکنش تند به انتقاد یا پرسش های شخصی
 • مرموزتر از معمول بودن
 • پرجنبشی یا خسته تر از معمول بودن
 • افزایش یا کاهش زیاد وزن
 • ه گرفته یا افسرده به نظر آمدن
 • گفتار بی ربط و درهم و برهم
علاوه بر این علائم کلی هشدار دهنده، هر نوع ماده  محفلی علائم اختصاصی خود را نیز دارد. مصرف کنندگان منظم مواد توهمزا مثل اکستازی، ال.اس.دی، و کتامین ممکن است:
 • بدون دلیل بدگمان یا وحشت زده شوند
 • در تشخیص رؤیا از واقعیت مشکل داشته باشند
 • دچار کاهش حافظه شوند یا در راه رفتن یا حرکت کردن مشکل داشته باشند
مواد تضعیف کننده مثل رو هیپنول و GHB باعث موارد زیرمی شوند
 • خواب آلودگی و خستگی
 • گیجی و سردرگمی
 • گفتار نامفهوم
 • افسردگی
مواد محرک مثل مت آمفتامین و شیشه ممکن است علائم زیر را در مصرف کننده نشان دهند:
 • بیش فعالی
 • کاهش وزن زیاد
 • رفتار پرخاشگرانه یا بی اختیار
 • حرف زدن بسیار سریع
اگر هر یک از علایم بالا را دارید یا ان را در دوستی می بینید ممکن است به کمک نیاز داشته باشید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد