چگونه هیجانات بر کارکرد دستگاه ایمنی تأثیر گذاشته و منجر به سرطان می شود؟


چگونه هیجانات بر کارکرد دستگاه ایمنی تأثیر گذاشته و منجر به سرطان می شود؟

چگونه هیجانات بر کارکرد دستگاه ایمنی تأثیر گذاشته و منجر به سرطان می شود؟

 سلول های دستگاه ایمنی بدن، روی غشاهای خود جایگاه های گیرنده ای برای انتقال دهنده های عصبی یا نوروپپتیدها دارند، که توسط مغز ترشح می شوند. انتقال دهنده های عصبی را میتوان «واسطه های شیمیایی هیجان» نامید. دستگاه ایمنی میداند چه وقت ترسیده، افسرده، عصبانی، عاشقی، شاد یا تنها هستید، و کارکردهای ایمنی را بر اساس این تغییرات هیجانی تضعیف یا تقویت میکند. وقتی افسرده میشویم، غده هیپوفیز (غده اصلی تنظیم کننده، واقع در مغز)تولید هورمون محرک قشر فوق کلیوی (ACTH) را افزایش میدهد، که به نوبه خود باعث تولید بیشتر هورمون های کورتیزول، کورتیزون و آدرنالین میگردد. این «هورمون های تنش» به منظور گوش به زنگ نگاه داشتن اعمال بدن، برای مقابله مؤثر با تنش ترشح می شوند. اگر این «هورمونهای تنش» به علت تنش زیاد، بیش از حد تولید شوند، با کاهش کارکرد مؤثر گویچه های سفید خون (یا مدافعان بدن در مقابل بیماری) باعث سرکوب دستگاه ایمنی گردیده، و پاسخ های ایمنی بدن را تضعیف میکنند. همزمان، «هورمون های تنشی» هیجانات را تحریک کرده و باعث افسردگی، اضطراب، بی خوابی و عصبانیت می شوند که باعث احساسی تنش بیشتر شده و دستگاه ایمنی را باز هم ضعیفتر میکنند. بنابراین، تنش، هیجانات و پاسخ های ایمنی تفکیک ناپذیر هستند. دستگاه ایمنی مهمترین یاور ما در مقابله با بیماری است. اگر دستگاه ایمنی را به طور مداوم با هیجانات منفی سرکوب کنیم، درها را بر روی ضعف ایمنی، بیماری، و در نهایت سرطان بازمی گذاریم. دستگاه ایمنی بدن ما نه تنها پیام های حالات هیجانی از مغز را دریافت میکند، بلکه می تواند اطلاعات را با توجه به حالات هیجانی به مغز بازگرداند. اگر ما از نظر روانی مثبت و متعادل باشیم، دستگاه ایمنی هم از نظر جسمانی مثبت و متعادل می ماند و ما را در بهترین وضعیت سلامت و نشاط نگاه می دارد. ساده انگاری است که فکر کنیم هرروزه و تمام مدت شاد و مثبت اندیش باشیم. در دنیای امروز، این پاسخی منطقی برای حفظ سلامت و سطح بالای ایمنی نیست. راه حلی در یافتن «تعادل» در زندگی است. این یعنی ما باید سعی کنیم تا حد امکان مثبت بیندیشیم، روش های خوب در مقابله با نگرش منفی و تنش را یاد بگیریم، و سعی کنیم وقت ارزشمند برای آرامش، ورزش، سرگرمی، خوردن مناسب و ارتباطات خوب را از دست ندهیم. با انجام این کارها، بدن، ذهن و روح را تغذیه کرده و در نهایت دستگاه ایمنی را در نقش حیاتی آن، در جلوگیری از بیماری و سرطان یاری می دهیم.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد