چگونه کودکان با منابع سرب مسموم میشوند؟


چگونه کودکان با منابع سرب مسموم میشوند؟

چگونه کودکان با منابع سرب مسموم میشوند؟

منابع سرب در کودکان 

مسمومیت با سرب بیشتر در کودکانی دیده میشود که در خانه های قدیمی زندگی می کنند. برخی از این کودکان به خوردن رنگهای برآمده از دیوار، پنجره، رادیاتور شوفاژ و سقف تمایل دارند. برخی نیز ممکن است با فرو بردن یا استشمام هوای آلوده به سرب در داخلی یا خارج از منزل دچار مسمومیت شوند. دولت فدرال امریکا از سال ۱۹۷۷ به بعد قانونی وضع نمود که میزان استفاده از سرب در نقاشی ساختمان را محدود می کرد.البته تمام ساختمانهای کهنه و قدیمی هم عامل مسمومیت با سرب نیستند و مسمومیت نیز تنها از این طریق صورت نمیگیرد؛ نوشیدن آب آلوده به سرب نیز خطر بروز پلومبیسم را دربر دارد. به طور معمول آب سبک و اسیدی موجب حل شدن سرب لوله ها و در نتیجه آلودگی می شود. در برخی از خانه ها، برای پیشگیری از آلودگی آب نوشیدنی، از لوله های نقرهای برای لولهکشی ساختمان استفاده می کنند. از سال ۱۹۸۷، استفاده از لحیم سربی نیز در امریکا ممنوع شده است

نشانه های وجود سرب در اب نوشیدنی

شما قادر به دیدن، چشیدن و یا استشمام بوی سرب موجود در آب نیستید. برای اطمینان از وجود سرب در آب باید به آزمایشگاه مراجعه کنید. در صورت مشاهدهٔ عوامل زیر باید به وجود سرب در آب مشکوک شد:- لوله کشی آب ساختمان خاکستری کدر بوده و به آسانی خراشیده شود؛ - مشاهدهٔ علائم پوسیدگی مثل زنگ زدگی رنگ آب و زنگ زدن ظرفها و ظرفشویی. حتی اگر موارد یاد شده را مشاهده نکردید، زیستن در خانه های قدیمی دلیلی کافی برای آزمایش تشخیص سرب در آب آشامیدنی است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد