چگونگی اجتماعی شدن نوجوانان


چگونگی اجتماعی شدن نوجوانان

چگونگی اجتماعی شدن نوجوانان

 دختر من به شدت از اجتماع و بیرون رفتن میترسد، حتی از تنها ماندن در خانه، نیز هراس دارد چه کار باید کرد؟ آموزش مهارت های زندگی و به خصوص مهارت های اجتماعی مستلزم صبر و شکیبایی است و شما باید به پزشک مراجعه کنید.از زمانی که به دوره بلوغ رسیده ام و عادت ماهانه شدم، احساس می کنم خیلی صحبت می کنم، گاهی با حرف زدن های زیاد اطرافیان و به خصوص برادر و پدرم را خسته می کنم، چه کنم؟ممکن است شما در کودکی اجازه صحبت نداشتید و یا نیاز به جلب توجه اطرافیان دارید و حالا که بزرگ شدید، بدین وسیله عقده گشایی می کنید. اگر تا حالا از پر حرفی اشباع شدید، بهتر است هر چه زودتر پر حرفی را کنار بگذارید. پر حرفی صفت شایسته ای برای انسان و به خصوصی یک دختر داده نشده باشد، و پر حرفی شما نشانه ای از اعتراض باشد که ندانسته به آن پرداخته اید.لقمان حکیم به فرزندش سفارشی کرده: «که پسرم! اگر سخن گفتن از نقره است، سکوت از طلاست.»

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد