چگونگی اختلال مهارتهای ادراکی بینایی در بیماران مبتلا به ام اس


چگونگی اختلال مهارتهای ادراکی بینایی در بیماران مبتلا به ام اس

چگونگی اختلال مهارت های ادراکی بینایی در بیماران مبتلا به ام اس

 

مهارتهای ادراکی بینایی

 ممکن است در ام اس دچار اختلال گردد. این مهارتها شامل ادراک ساده یا تشخیص اشیا، همین طور حسی جهتیابی مسیر و جهتیابی مکانی می شود. این اختلالات می تواند از فعالیتهایی همچون خواندن نقشه یا رانندگی گرفته تا تنظیم دستگاه ویدیو، یا سروکار داشتن با برنامههای ملالآوری که نیاز به طراحی دارد، متفاوت باشد.

روانی گفتار

روانی گفتار شامل توانايي یافتن سریع و آسان لغاتی است که به دنبالشان میگردید.

«نوک زبانم است ا» این جملهای است که از مبتلایان به ام اس بسیار شنیده میشود. همینطور این عبارت «مشغول صحبت کردن با کسی هستم؛ ناگهان احساس می کنم با دارم درجا میزنم بدون اینکه بتوانم کلمهای را که دنبالش هستم، پیدا کنم.» افرادی که دچار چنین مشکلاتی هستند، ممکن است در صحبت کردن روان و آرام با دیگران اعتماد به نفس کمتری داشته باشند.

هوشی عمومی

هوش عمومی معمولا تحت تاثیر اماس قرار نمیگیرد، اگرچه عملکردهای فردی از قبیل حافظه، استدلال، یا مهارتهای ادراکی ممکن است تحت تأثیر قرار گرفته یا به دنبال عود به طور موقت و یا در طول سیر بیماری به صورت دائمی تری کند شود. پس بهره ی هوشی (IQ) هر فرد که مجموع امتیازات او در کلی این عملکردها است، را به صورت بارزی به سرعت و چالاکی افراد نیز بستگی دارد -- که این مسئله نیز سبب افت بهره ی هوشی در اشخاصی می شود که در زمینه ی مهارتهای دستی مشکل دارند. دانستن تاثیر این موضوع بر بهره ی هوشی مهم است، زیرا کاهش بهره ی هوشی یکی از معیارهایی است که برای احراز شرایط از کارافتادگی، برای بیمه و مسائل مربوطه به کار میرود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد