چگونگی انجام سونوگرافی دالپر بر روی جنین


چگونگی انجام سونوگرافی دالپر  بر روی جنین

چگونگی انجام سونوگرافی دالپر بر روی جنین

 

شرایطی که می تواند به کم خونی منجر شود، عبارت است از: عفونت های خاص مانند پاروویروس، بیماری های ژنتیک، یا مغایرت های گروه خونی خاص اکوکاردیوگرام جنینی اکوکاردیوگرام جنینی اساسا یک سونوگرافیای است که به قلب جنین توجه می کند.

یک متخصص بیماری های مادری - جنینی، متخصص قلب کودکان، یا یک رادیولوژیست معمولا این روش را انجام می دهد. در صورتی که سابقه ی دیابت با سابقه ی خانوادگی از بیماریهای قلبی مادرزادی داشته باشید، یا در صورتی که سونوگرافی هرگونه علایمی را از ناهنجاری قلبی نشان دهد، ممکن است یک اکوی جنینی لازم شود. گاهی اوقات پزشک شما در صورتی که هرگونه مشکل ساختاری ای را در سونوگرافی مشاهده کند، به انجام یک اکو از جنین توصیه می کند، زیرا ناهنجاری های قلبی اغلب با سایر نقایص مادرزادی مرتبط است.

مطالعات داپلر از سونوگرافی می توان برای انجام مطالعات داپلر بر روی جنین و جریان خون بند ناف استفاده کرد. این مطالعات روشی برای ارزیابی جریان خون در دستگاههای عضوی گوناگون و همچنین در جفت است . مطالعه ی داپلر گاهی برای بررسی وضعیت سلامتی جنین هایی استفاده شده که دچار IUGR (محدودیت رشد داخل رحمی) هستند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد