چگونگی انجام غسل حیض (قاعدگی)


 چگونگی انجام غسل حیض (قاعدگی)

 چگونگی انجام غسل حیض (قاعدگی)

 حیض، خونی است که در هر ماه، چند روزی از رحم خارج می شود و زنی که در این حالت باشد به آن حائض گویند.

مشخصات و احکام خون حیض

معمولاً خون حیض قبل از بلوغ دیده نمی شود و اگر دختری قبل از بالغ شدن خونی ببیند حکم حیض ندارد. خون حیض معمولاً غلیظ، گرم و پررنگ است و یا رنگ آن سرخ مایل به سیاهی یا سرخ است و با فشار و کمی سوزش می آید. معمولاً دوره عادت ماهانه، کمتر از سه روز نیست، پس اگر جریان خون قبل از سه روز قطع شود حکم حیض ندارد.  همچنین دوره عادت ماهانه بیش از ده روز طول نمیکشد و چنان چه خونریزی بیش از ده روز طول بکشد، پس از ده روز حکم حیض ندارد. خونریزی در سه روز اول به طور مستمر است، اگر دو روز خون دیده شد و بعد به طور کامل قطع شد و یک روز دیگر دوباره خون دیده شد؛ این خون در ابتدا، حیض نبوده است. فاصله دو حیض حداکثر ده روز میباشد، پس اگر بعد از تمام شدن دوره عادت ماهانه قبل از آنکه ده روز فاصله شود، خون دیده شد، خون دوم حکم حیض نخواهد داشت. در دوره عادت ماهانه، این کارها بر زنان حرام است: ۱- نماز و طواف کعبه ۲ - توقف در مساجددر ایام دوران عادت ماهانه، نماز و روزه بر زن واجب نیست و نمازها قضا ندارد ولی قضای روزه ها را باید پس از ماه مبارک رمضان به جا آورد.غسل حیض باغسل های دیگر تفاوتی ندارد به غیر از نیت آن، باغسل حیی به تنهایی نمی توان نماز خواند بلکه باید علاوه بر غسل، وضو هم گرفته شود. پس از پایان دوره عادت ماهانه و قطع خونریزی، زن باید غسل حیض به جا آورد و نماز و سایر عبادت های خود را انجام دهد. 

چند مسئله در غسل استحاضه

۱- مستحاضه متوسطه نیز باید پس از قطع خونریزی غسل کند.۲ - غسل استحاضه با سایر غسل ها تفاوتی ندارد مگر در نیت کردن.۳- روزه زن مستحاضه ای که غسل بر او واجب است، در صورتی صحیح است که در روز، غسل هایی را که برای نمازهای روزش واجب است، انجام دهد؛ و نیز بنابراحتیاط واجب، باید غسل نماز مغرب و عشای شبی که میخواهد فردای آن روز را روزه بگیرد، به جا آورد؛ ولی اگر برای نماز مغرب و عشاغسل نکند و برای خواندن نماز شب پیش از اذان صبح غسل نماید و در روز هم غسل هایی را که برای نمازهای روزش واجب است به جا آورد، روزه آن صحیح است.۴- اگر زنی بعد از نماز عصر، مستحاضه نمود و تا غروب غسل نکند، روزه اوصحیح  است.۵- برای زن مستحاضه و متوسطه و کثیره رفتن به مسجدالحرام و مسجدالنبی و توقف در مساجد دیگر و خواندن سورهای که سجده واجب دارد، حلال است.۶- زن مستحاضه، بعد از آنکه خونش قطع شد، فقط برای نماز اولی که میخواند باید کارهای استحاضه را انجام دهد و برای نمازهای بعدی لازم نیست

مشخصات و احکام خون استحاضه

خون استحاضه در بیشتر مواقع، زردرنگ و سرد است و معمولا بدون فشار و سوزشی بیرون می آید و غلیظ نمی باشد، اما ممکن است به رنگ سیاه یا سرخ و گرم و غلیظ نیز ظاهر شود و با فشار و سوزش نیز بیاید. خون استحاضه بر سه قسم است: قلیله، متوسطه و کثیره. قلیله، حالتی است که خون فقط روی پنبه ا یی را که زنان بر خود دارند الوده کند و در آن فرو نرود. در این حالت باید بدن تطهیر شده و بعد وضو گرفته شده و نوار بهداشتی یا پنبه عوض شود. بنابراین، استحاضه قلیله، غسل ندارد. متوسطه، حالتی است که خون به درون پنبه فرورود و از طرف دیگر آن بیرون اید ولی لباس زیر یا پارچه زیر پنبه را الوده نکرده باشد. در این حالت، زن باید برای نماز، علاوه بر وظایفی که برای حالت قلیله گفته شد؛ برای آن نمازی که قبل از ان مستحاضه شده است غسل کند تا زمانی که خونریزی مستحاضه ادامه دارد، در واقع هر روز قبل از همان نماز غسل کند.پس در استحاضه متوسطه، در هر شبانه روز یک غسل کافی است. اما پس از قطع خونریزی نیز باید غسل شود. اما اگر زنی پیش از نماز یا در بین نماز، خون استحاضه متوسط را ببیند، باید برای ان نماز غسلی کند و غسل از وضو کفایت میکند و برای بقیه نمازهای آن روز، غسل لازم نیست، ولی باید برای هر نماز دستمال را عوض نموده یا آب بکشد و همچنین ظاهر فزج را هم تطهیرکندکثیره، حالتی است، که در آن خونریزی به قدری است که لباس زیر یا پارچه زیر پنبه را آلوده کند. در استحاضه کثیره، علاوه بر کارهای استحاضه متوسطه، مستحاضه باید یک غسلی برای نماز ظهر و عصر، و یکی برای نماز مغرب و عشا به جا آورد و بین نماز ظهر و عصر فاصله نیندازد و اگر فاصله افتد برای نماز عصر دوباره غسل کند و نیز اگر بین نماز مغرب و عشا فاصله بیاندازد، باید برای نماز عشا دوباره غسلی نماید و غسلی از وضو کفایت میکند.اگر خون استحاضه، پیش از وقت نماز نیز بیاید- اگرچه زن برای آن خون، غسل را انجام داده باشد- بنابراحتیاط واجب، باید در موقع نماز، غسل را به جا آورد.  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد