چگونگی بررسی وضعیت چند قلوها در رحم مادر


چگونگی بررسی وضعیت چند قلوها در رحم مادر

چگونگی بررسی وضعیت چند قلوها در رحم مادر

 نگه داشتن حساب بچه هادکتر قبل از زایمان، بچه های شما را با دوقلوی الف و دوقلوی ب (یا برای سه قلوها، الف، ب، ج) نام گذاری می کند. این نام گذاری دکترتان را به برقراری ارتباط با شما و دیگران (پرستاران و سایر پرسنل پزشکی) قادر می کند تا بداند کدام بچه کدام است و پیشرفت هر بچه را به طور جداگانه و مداوم در طول دوران بارداری دنبال کند. به طور قراردادی، جنینی که به دهانه ی رحم نزدیک تر است (مدخل رحم)، به عنوان دوقلوی الف (یا سه قلوى الف) نام گذاری می شود.معمولا این بچه اول به دنیا می آید. در بارداری سه قلو، بالاترین بچه (نزدیک به قفسه ی سینه) به عنوان سه قلوی ج نامیده میشود. (برخی بیماران اسامی هنرمندانه ی خود را ارائه می دهند. یک بیمار سه قلویی داشتیم که نام بچه های خود را قبل از زایمان ایتسی، بیتسی و دیتسی گذاشته بود تا بتواند حساب آنها را نگه دارد.)زندگی روزانه در طول بارداری چندقلواگرچندقلو باردارید، هیچ یک از مواردی که در این کتاب نوشته ایم، نادیده نگیرید. دوران بارداری ش ما به طرق بسیاری مانند هر کس دیگری سپری می شود. تفاوت، همان طور که از قبل می دانید، این است که تجربه تان به طرق مختلفی شدیدتر است: شکم شما بزرگتر می شود، ممکن است حالت تهوع شما شدیدتر باشد، آمنیوسنتز شما (اگر دارید کمی دشوارتر است .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد