چگونگی برقراری ارتباط مؤثر با افراد بالغ خانواده درباره بیماری ام اس 


چگونگی برقراری ارتباط مؤثر با افراد بالغ خانواده درباره بیماری ام اس 

چگونگی برقراری ارتباط مؤثر با افراد بالغ خانواده درباره بیماری ام اس 

 

نورانی که ام اسوی شما تشخیص داده شده، بن است احساسی کنید زند  تشخیص  خانوادگی تان دچار تغییر شده و ممکن است برای شما و اعضای خانواده تان سخت باشد که در این مورد با یکدیگر صحبت کنید.

بنابراین درست زمانی که احتیاج دارید درباره ی موضوعی که پیش آمده و اینکه چه کار میخواهید بکنید، با کسی صحبت و گفتگو کنید، ارتباط واقعاً مشکل به نظر میآید. بقیه ی این فصل بر راهکارهایی متمرکز شده که افراد بالغ برای صحبت کردن راحت با یکدیگر نیاز دارند

شناسایی موانع برقراری ارتباط

خیلی شایع است که افراد برای صحبت کردن با یکدیگر در موارد اضطراب آور یا ترسناک، دچار مشکل می شوند. این هم چند دلیل برای اینکه چرا اعضای یک خانواده که در کنار ام اس به زندگی خود ادامه میدهند، ممکن است برایشان دشوار باشد تا در مورد مسائل پیرامون این موضوع صحبت کنند:

* هیچ کس قدرت انطباقش با مسائل، مثل دیگری نیست. یک نفر اصلاً حرفی نمیزند، درحالی که دیگری راجع به موضوع صحبت میکند. یک نفر میخواهد تا زمانی که امکانش هست، موضوع را نادیده بگیرد، درحالی که دیگری میخواهد درباره ی موضوع صاحب نظر و خبره شود. با توجه به این حقیقت که روند ام اس در طول زمان دستخوش تغییر می شود، تعجب آور نیست که روشهای تطابق با ان هم، متفاوت بوده و گاهی متضاد به نظر

میرسد. شیخر هریک از افراد خانواده، بالطبع فکر می کند روش انطباقش بهتر از دیگران است. حقیقت این است که به هرحال اعضای خانواده باید قبل از هرگونه صحبت دوستانه درباره ی موضوع، تفاوتهای فردی یکدیگر را شناخته و به آن احترام بگذارند؛ و هر کسی باید مواظب باشد تا اینگونه اختلاف نظرها را  سوء تعبیر نکند. به عنوان مثال، اینکه شریک زندگی تان علاقه ندارد در مورد ام اس کتاب بخواند یا به گروههای حمایتی بپیوندد، بدان معنی نیست که موضوع برایش بی اهمیت است یا به اندازه ی شما ناراحت یا غمگین نیست.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد