چگونگی برنامه ریزی درمورد تغییرات شغلی افراد مبتلا به ام اس


چگونگی برنامه ریزی درمورد تغییرات شغلی افراد مبتلا به ام اس

چگونگی برنامه ریزی درمورد تغییرات شغلی افراد مبتلا به ام اس

 

تغییرات شغلی

با تغییرات شغلی ممکن است برنامهریزی شده یا برنامهریزی نشده و مثبت یا منفی باشد - اما زمانی که برای آینده برنامهریزی می کنید، همگی باید مد نظر قرار بگیرد.

اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان دست از کار بکشید و از نیروی کار خارج شوید یا ساعات کاری تان را کم کنید، درآمدتان بدون شک کاهش مییابد. از طرف دیگر، ارتقای شغلی و پیشرفت در کار برای شما یا همسرتان می تواند درآمدتان را به نحو چشمگیری افزایش دهد.

او همچنین، اگر ام اس تان به اندازه ای پیشرفت کند که دیگر قادر به کار نباشید  به نظر میرسد مستمری از کارافتادگی از حقوق فعلی تان کمتر باشد. بیمه ی از کارافتادگی خصوصی معمولا فقط بخشی از درآمد کنونی شما را پوشش میدهد. پرداختیهای بیمه ی از کارافتادگی تأمین اجتماعی نیز خیلی کمتر از حقوق فعلی تان خواهد بود. پیش بینی احتمال این گونه تغییرات در امور مالی تان میتواند کمک مؤثری در برنامهریزی شما باشد.

تغییرات مالی

وضعیت مالی شما به دلایل زیادی میتواند از دو جهت دستخوش تغییرات شود: ممکن است صاحب یک ثروت بادآورده یا دچار مشکلات غیرمنتظرهای شوید. به عنوان مثال، منابع درآمدی شما ممکن است به واسطه ی عمه برتا (Bretha) یا ارث و میراث والدینتان، افزایش چشمگیری پیدا کند، یا ممکن است با پرداخت یکجا از شر قسط اتومبیل خلاص شوید، آخرین قسط وام را کتباً ارسال کنید، یا آخرین فرزندتان را بالاخره به دانشگاه بفرستید. هرکدام از موارد ذکرشده به شکل بارزی بر وضع مالی شما تأثیر میگذارد. البته، هزینه های کمک مالی برای فرزند، نفقه، یا خرید یک خانهیا اتومبیل جدید می تواند یک شوک برای درآمد معمول شما به حساب بیاید.

است که فرض کنید بعضی از چنین هزینه های غیرمنتظرهای واقعاً پیش آمده است؛بعد میتوانید سعی کنید با توجه به بودجه تان، آن معضلات فرضی را حل کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد