چگونگی تأثیر شیمی درمانی


چگونگی تأثیر شیمی درمانی

چگونگی تأثیر شیمی درمانی

  داروهای شیمی درمانی وارد جریان خون گردیده و به تمام بافت های بدن میرسند. این داروها سلول های خاصی را میکشند، ولی اثر اصلی آنها بر سلولهایی که به سرعت تکثیر می شوند، یعنی سلولهای سرطانی، است. این بدان معنا است که داروهای شیمی درمانی هم بر سلولهای سرطانی و هم بر سلولهای سالم تأثیر میگذارند (به همین علت هم موها میریزند). به طور کلی، اثر داروها بر سلولهای طبیعی بدن موقتی است، و به دلیل فرایند طبیعی ترمیم و التیام در بدن، خیلی زود به حالت عادی بازمیگردند. سلولهای سرطانی آهسته تر و سخت تر از سلولهای طبیعی بهبود مییابند. هنگامی که بدن آماده داروی بعدی شیمی درمانی می شود، بیشتر سلولهای طبیعی بهبود یافته اند، ولی سلولهای سرطانی نتوانسته اند خود را بازسازی کنند. از این رو با درمان بعدی از بین می روند. اگر شیمی درمانی تمام سلولهای سرطانی را بکشد، سرطان درمان می شود.نکته مهمشیمی درمانی نوعی درمان است که در تمام سرطانها مؤثر نیست. در آغاز، استفاده از داروهای شیمی درمانی ممکن است باعث از بین رفتن سلولهای ضعیف تر و کشته شدن آنها توسط دارو و دستگاه ایمنی بدن شود. از این رو، به نظر میرسد تومور در حال از بین رفتن است. وقتی این روی دهد، تا چند هفته کمی احساسی بهبود به انسان دست میدهد. اگر شیمی درمانی در این دوره ادامه یابد، دستگاه ایمنی بدن باز هم ضعیف تر می شود. ممکن است تعداد گویچه های سفید کاهش یابد. در بسیاری موارد، تومور ممکن است نسبت به داروی شیمی درمانی مقاومت نشان داده و دوباره شروع به رشد کند. اگر چنین چیزی روی دهد، پزشک معمولاً نوع دارو را تغییر میدهد. البته، داروی دوره دوم درمان به طور معمول ضعیف تر از اولی است.سرانجام، دستگاه ایمنی بدن چنان ضعیف میشود که مستعد ابتلا به عفونت و حتی به تومور ثانویه میگردد. سطح انرژی بدن پایین آمده، علائم بیماری بیشتر شده و پزشک برای دادن فرصت رشد به گویچه های سفید خون وقفه ای بین درمان میاندازد. لیکن این هم میتواند خطرناک باشد، چون فرصتی برای افزایش سلولهای قوی تر سرطانی هم هست.به جای آن، ممکن است تزریق هورمون برای خروج گویچه های سفید از مغز استخوان توصیه شود. در هر حال، بدن در وضعیت خطرناکی قرار دارد. دستگاه ایمنی بدن بسیار ضعیف است و امکان دارد نتواند از پس حملات بی امان سلولهای سرطانی برآید.بنابراین، شیمی درمانی به عنوان یک راه درمان معمول سرطان فقط در برخی انواع بیماری مؤثر واقع می شود

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد