چگونگی تشخیص سن بارداری 


چگونگی تشخیص سن بارداری 

چگونگی تشخیص سن بارداری 

 

پزشک شما می تواند با نگاه کردن به نقطه ای که وزن فرزند شما بر روی منحنی قرار می گیرد، آن را بررسی کند و به شما بگوید که صدک بچه چیست. اگر وزن بچه در هر کجا بين صدک دهم تا نودم باشد، وزن طبیعی در نظر گرفته می شود.

به خاطر داشته باشید هر بچه ای در صدک پنجاهم قرار نمی گیرد، لذا صدک بیستم نیز با وجود این، عادی قلمداد می شود و دلیلی برای نگرانی نیست.

 به خاطر داشته باشید سونوگرافی اگرچه ابزاری فوق العاده برای ارزیابی رشد جنین است ، کامل نیست. قضاوت در مورد وزن بچه با انجام سونوگرافی و قرار دادن بچه بر روی ترازو، یکی نیست، تخمین وزن می تواند از ۱۰ تا ۲۰ درصد در سه ماههی سوم به خاطر تنوع در ترکیب بدن تفاوت داشته باشد، بنابراین اگر فرزند شما خارج از حد طبیعی است، نگران نشوید.

اگر اندازه های فرزند شما بسیار بزرگ باشد (ماکروزومی)، ممکن است پزشک شما برای کنترل دیابت بارداری یک آزمایش دیگر قند خون توصیه کند (به فصل ۱۵ رجوع کنید). اگر اندازه ی فرزند شما بسیار کوچک باشد (محدودیت رشد داخل رحمی)، ممکن است دکترتان توصیه کند بیشتر تحت نظر قرار بگیرید، یعنی اینکه آزمایش های بدون استرس انقباضی انجام دهید و بررسی های سونوگرافی را تکرار کنید تا رشد جنین زیر نظر باشد، ما به مشکلات مربوط به رشد جنین و نحوه ی رسیدگی به آنها، در فصل ۱۵ با جزئیات بیشتری می پردازیم.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد