چگونگی تصمیم گیری در مورد شیوه ی درمان و سبک زندگی


چگونگی تصمیم گیری در مورد شیوه ی درمان و سبک زندگی

چگونگی تصمیم گیری در مورد شیوه ی درمان و سبک زندگی

 

پاسخ دهی به توصیه های نطلبیده

چه بخواهید و چه نخواهید، به احتمال زیاد در مورد نحوه ی مراقبت از خودتان و رفتارتان در زندگی، توصیه های فراوانی از جانب مردم دیگر می شنوید. بیماران ما میگویند، روزنامه ها و مجله ها همیشه مقالات جدید فراوانی را به درمان ام اس یا .آداب بهداشت اختصاص میدهند اعضای خانواده، دوستان ، همکاران ممکن است در هر زمینهای نظر خودشان تحمیل کنند از احکام درمانی (این را مصرف کن - آن را مصرف نکن) و استخدام و کار (از این کار دست بکش - از آن کار دست نکشی) تا طرح های خیلی خانوادگی (بچه داشتن یا نداشتن) و خورد و خوراک (این را بخور - آن را نخور).

زمانی که تازه بیماری تان تشخیص داده شده و شما سعی دارید بفهمید موضوع چیست، این توصیه ها ممکن است خیلی خوب و دلسوزانه به نظر برسد. اما بعد پی می برید چیزی که یک نفر میگوید ممکن است با نظر دیگری کاملا متفاوت باشد. حتی اگر با افراد مبتلا به ام اس هم گفتگو کنید، ممکن است نظرات کاملا متضادی در مورد درمان بیماری از آنها بشنوید.

حفظ اغلب کسانی که توصیه ای می کنند، این کار را بی توجه و بدون نگرانی از وضعیت شما انجام میدهند. در خوشبینانه ترین حالت میخواهند به شما کمک کنند. در بدترین حالت، از اینکه کاری را که به شما گفته اند انجام نمی دهید، ناراحت می شوند. بهترین راه در مقابل افراد ناراحت این است که فقط به آنها بگویید «متشکرم» و بگذارید بفهمند که شما (و همسرتان) در مورد حرفها و دستورالعمل های شان، با کمک پزشک و تیم مراقبت بهداشتی تان، به دقت فکر می کنید. ید.

دانستن  این موضوع که سکوت  همیشه به معنای اهمیت  ندادن نیست گاهی پیش میآید که مردم وقتی با یک موقعیت نامساعد روبهرو می شوند، سکوت اختیار میکنند. به عنوان مثال، به یک دوست یا همکار خوب می گویید برایتان تشخیص ام اس داده اند و او سکوت می کند؛ یا ممکن است روز واقعاً بدی داشته باشید و به نظر برسد که هیچ کس برای کمک پیشقدم نمی شود تا درب سنگین را برایتان باز کند یا توده ی کاغذهایی را که از دستتان افتاده، از روی زمین جمع کند؛ یا فرضا بعد از اینکه به دنبال یک حمله ی بیماری تحت درمان قرار گرفتهاید، با یک عصای جدید به سر کار برمی گردید و دیگران با چهره ای ناراحت به شما نگاه میکنند اما چیزی نمی گویند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد