چگونگی تولید اسپرم / قسمت اول


چگونگی تولید اسپرم / قسمت اول

چگونگی تولید اسپرم

همانطور که ذکر شد بیضه ها در واقع غدد جنسی آقایان می باشند. این غدد جنسی در پنجمین هفته بعد از انعقاد نطفه در رحم مادر، در زیر کلیه های جنین شکل می گیرند و بعد همراه با رشد جنین، بیضه ها رو به پائین، بسمت کشاله رانها حرکت می کنند و در هفتمین ماه جنین با لغزشی از کشاله رانها بیرون زده و در کیسه پوستی بیضه ها جا می گیرند. این پوسته بیضه ها دارای دو قسمت است که هر بیضه در یکی از آنها (به طور آویزان) قرار می گیرد. بیضه ها تقریباً بیضی شکل و دارای ۴-۵ سانتی متر طول و وزن هر کدام درحدود ۱۸ - ۲۵ گرم می باشد. بیضه ها دارای لایه ای کپسول مانند هستند. اینلایه در قسمت پشتی خود ضخیم تر و دارای حدود ۳۰۰ - ۶۰۰ لوب (محفظه) کوچک بوده که در هر لوب ۲ - ۴ مجرای منی قرار دارد. سلولهایی که این مجاری ملی از آنها تشکیل شده اند، اسپرماتوزوئید (سلول منی) تولید می کنند (از طریق تقسیم شدن و ازدیاد خود).  البته گاهی در همین منطقه سلولهایی هم یافت می شوند که هورمونهای مردانه تولید می کنند. به هر حال این کانالها یا مجاری تولید اسپرم که می توان آنها را مخازن اسپرم هم گفت. بیش از اندازه کوچک هستند. اما تعداد آنها آنقدر زیاد است که اگر پشت سر هم ردیف شوند به طول حدود ۹۰۰ متر می رسند. بنیان این کانالها در همان دورهٔ جنینی در شکم مادر شکل می گیرد ولی در ۷ سالگی کودک به مجاری منی تغییر شکل می دهند. با این همه تولید اصلی سلولهای جنسی مردانه در ۱۰ - ۱۴ سالگی که همان شروع بلوغ پسران است، آغاز می شود. تولید اسپرم زنانی شروع می شود که سلولهای بزرگتر (سلولهای مادر) شروع به تقسیم شدن می کنند. از لحظه شروع پروسهٔ تولید اسپرم های اولیه تا زمانی که اسپرم کامل آماده شده و وارد مجاری اسپرم شود، حدود ۷۰ روز طول می کشد، هر اسپرم سلول بسیار کوچکی است که وظیفه انتقال وراثت ژنتیکی مرد به تخمک زن و از آن طریق به جنین را دارد، به این جهت اسپرم ها برای حرکت خود دارای یک « دم» هستند که آنها را قادر به «شنا» کردن و حرکت می کنند. البته این سلولهای اسپرم هر چند که دارای دم هستند ولی در این مرحله که در کانالهای مجاری قرار دارند، قادر به حرکت نیستند بلکه این کانالها از سلولهای خاصی تشکیل شده اند که در هماهنگی با هم و انقباض و انبساط منظم، باعث انتقال | اسپرم به جلو (به کانال های بیضه) می شوند. بعد از این تعداد کانالها بسیار زیاد کم شده و تعداد آنها به ۱۰ - ۱۵ عدد کاهش می یابد. اسپرم از این کانالها و از طریق یک عضو کوچک در بالای هر بیضه گذشته و وارد مجاری اسپرممی شوند. مجاری اسپرم (۲ عدد یکی از بیضه چپ و دیگری از بیضه راست)که حدود ۴۵ سانتی متر طول دارند و به همراه عصب های بیضه در یکجا واقع شده اند. از بیضه ها شروع، از پوسته بیضه ها گذشته و از طریق کشاله رانها به قسمت زیرین شکم رسیده و در این نقطه مسیر خود را عوض کرده و به پشت مثانه (محل تجمع ادرار) می رسند و در همین جا با یک کانال (مجرای دیگر) که از کیسهٔ اسپرم می آید یکی می شوند و تشکیل یک کانال یا مجرای واحد می دهند. این مجرا از وسط پروستات گذشته و به مجرای ادرار در آلت مرد می ریزد و به این طریق خارج می شود. آب منی: آب منی که در زبان یونانی به آن اسپرما و در لاتین (Semen) می گویند، از اسپرم و ترشحات مجاری اسپرم- ترشحات کیسه صفرا - ترشحات پروستات و همچنین ترشحات غددی که در کنار ریشه آلت مرد واقع شده اند، تشکیل شده است. بخشی از این ترشحات مواد قندی هستند که برای تغذیه سلولهای اسپرم مورد استفاده قرار می گیرند. بوی خاصی که از آب منی متصاعد میشود از جملهٔ همین ترکیبات مختلف است. تولید اسپرماتوزن (منی) توقفی ندارد. اما در عضو کوچک بالای هر بیضه و مجاری اسپرم جمع میشوند و ممکن است تا ماهها همانجا بمانند بدون آنکه قدرت باروری خود را از دست بدهند و فقط با انجام عمل مقاربت، خود ارضائی و یا احتلام در خواب به بیرون از بدن منتقل می شوند.  سرعت حرکت اسپرم حدود ۳ - ۴ میلپمتر در ثانیه است و هنگام مقاربت حدود نیم الی یک ساعت طول می کشد تا خود را به کانالهای تخمک زن برسانند و بعد از یک تا سه روز در همانجا از بین می روند و اگرتخمک زن موجود باشد یا اسپرم با تخمک مخلوط شده و پروسهٔ شکل گیری جنین شروع می شود. همزمان با انقباض و انبساط کانالهای اسپرم که به آن اشاره شد. پروستاتهم منقبض و منبسط شده و ترشحات شیری مانندی تولید کرده و به مایع منی می ریزد (مجرای منی از وسط پروستات می گذرد). ترشحات پروستات قلیائی است و عمل خنثی کردن محیط اسیدی واژن زن را به عهده دارند.(محیط اسیدی واژن باعث کشته شدن اسپرم ها و یا ایجاد اختلال در حرکت و شنا کردن آنها می شود). از مقدار آب منی ای که از بدن خارج می شود حدود ۶۰ درصد شامل ترشحات کیسهٔ اسپرم، ۲۰ درصد شامل ترشحات پروستات و ۲۰ درصد بقیه شامل ترشحات دیگر و سلولهای اسپرم است. با این همه در هر ം .میلی لیتر آب منی حدود ۱۲۰ میلیون سلول اسپرم وجود دارد. چگونگی تولید اسپرم ادامه در قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد