چگونگی تولید اسپرم / قسمت دوم 


چگونگی تولید اسپرم / قسمت دوم 

تستسترون (هورمون مردانه):

مهمترین هورمون های بیضه ها همان  تستسترون است که تولید آن از هفتمین هفته بعد از شکل گیری جنین در رحم مادر شروع می شود. یعنی وقتی جنس کودک (دختر یا پسر بودن) مشخص شد. اگر جنین پسر باشد، تولید تستسترون شروع شده و عمل شکل گیری آلت تناسلی مردانه را هدایت میکند و بعدها باعث انزال دو بیضه به کیسه بیضه ها می شود.  چند هفته بعد از تولد نوزاد، تولید هورمون تستسترون نزدیک به صفر می رسد.ولی در دورهٔ بلوغ دوباره تولید خود را از سر می گیرد. همین هورمون تستسترون است که باعث تغییرات فیزیکی در سنین بلوغ می شود. مانند رشد آلت تناسلی، کلفت شدن استخوانها و پوست بدن، کلفت شدن صدا، رویش مو درصورت و در قسمت های دیگر بدن و ... . اینکه تستسترون چگونه در این عوامل تأثیر دارد به این شکل است که تستسترون وارد سلولها شده با هستهٔ اصلی آنها عجین می شود و آنان را به تولید پروتئین های خاصی برای این کار (از جمله تغییرات فیزیکی در بدن) وامیدارد.خود فعالیت بیضه ها از طریق دو عدد هورمون به نام های (FSH و LH)که از مغز انسان می آیند، هدایت می شود (همین دو هورمون عملکرد مجاری تخمک زنان را هم تنظیم می کنند). تولید این دو هورمون به نوبهٔ خود بوسیله هورمون دیگری در مغز کنترل می شود (البته در این رابطه سلسلهٔ اعصاب هم بی تأثیر نیستند). تستسترون و دو هورمون (FSH و LH) اثر متقابل به هم دارند به این شکل که این دو هورمون بیضه ها را به تولید بیشتر تستسترون وامیدارند اما وقتی غلظت تستسترون به حد معینی برسد تولید (FSH و LH) در مغز متوقف می شود و به این شکل یک نوع تعادل در بدن ایجاد می شود.  کارکرد بیضه ها در سن کودکی هیچ عیب و ایرادی ندارد و حتی مقدار بسیار ناچیزی هم تستسترون تولید می کنند اما مغز کودک در این سنین بیش از اندازه نسبت به تستسترون در خون واکنش نشان می دهد و دو هورمون (FSH و LH) که باعث ازدیاد تستسترون می شوند، تولید نمی شود. این حساسیت مغز در برابر تستسترون در سالهای قبل از بلوغ کمتر شده و نتیجهٔ آن دو هورمون هم تولید شده و به افزایش تولید تستسترون کمک می کنند وبه این طریق پسر نوجوان وارد دوره بلوغ می شود.تولید تستسترون که در دورهٔ بلوغ از سر گرفته میشود، حالت صعودی به خودگرفته و با رشد نوجوان هر چه بیشتر می گردد تا حدود ۲۰ سالگی که تولید این هورمون در بدن به اوج خود می رسد و بعد از آن دوباره کم و کمتر میشود تا سن ۴۰ - ۵۰ سالگی که کاهش تولیلا تستسترون شدت بیشتری میگیردولی تولید این هورمون در بدن مرد هیچ وقت بطور کامل متوقف نمی شود. قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد