چگونگی ثابت نگهداشتن قند خون


چگونگی ثابت نگهداشتن قند خون

چگونگی ثابت نگهداشتن قند خون..!!

 اغلب افراد پس از یک روز پرکار، اگر قرار باشد غذای اماده صرف کنند، معمولاً پیتزا را انتخاب می کنند که غذای مناسبی نیست. به عبارت دیگر بسیاری .از آقایان به کیفیت غذا توجه کمتری دارند خوشبختانه سیستم گوارشی انسان زیاده روی افراد درخوردن را تحمل می کند و مهم نیست که فرد چه مقدار پیتزا میخورد. در حین گوارش و جذب، هر تکه پیتزا تبدیل به مواد مختلف از جمله نوعی قند به نام گلوکز می شود که مادهٔ سوخت بدن انسان است و هم زمان هورمونی به نام انسولین در خون وارد میشود. انسولین باعث میشود که گیرنده های خارجی سلول ها، گلوکز را به شکل انرژی مصرف ..یا جهت مصرف آتی ذخیره کنند افراد مبتلا به دیابت کمبود گلوکز ندارند. مشکل آن ها کمبود انسولین کافی و اختلال در انتقال گلوکز است و یا شاید هم سلول ها انسولین را نمی پذیرند. در این صورت گلوکز درخون باقی می ماند و میزان بیش از حد آن باعث مسمومیت خونی میشود. فرد احساس خستگی و بی حالی می کند که ناشی از کمبود سوخت (گلوکز) سلول ها است که پزشکان آن را افزایش قند خون یا دیابت می نامند.انواع دیابت و عوارض آنبیماری دیابت به دونوع عمده تقسیم می شود.نوع اول دیابت وابسته به انسولين است که ناشی کمبود انسولين است زمانی روی میدهد که - لوزالمعده، غده تولید کننده انسولین، کار میافتد.  د در هر سنی ممکن به این بیماری دچار شود ولی بیشتر در ایام نوجوانی و جوانی بروز می کند. افراد .مبتلا جهت ادامه حیات باید هر روز انسولین تزریق کنندنوع دوم دیابتی است که مسئول ۸۵ تا ۹۰ درصد مواردی از دیابت در انسان هاست. در این نوع بیماری لوزالمعده انسولین میسازد ولی مشکل زمانی-پیش می آید که سلولهای گیرنده، انسولین را جهت مصرف یا جذب گلوکز نمیپذیرند. به نظر میرسد این نوع بیماری ارثی باشد و در بسیاری موارد اضافه وزن باعث تشدید بیماری می گردد و خطر بیماری را افزایش میدهد. این نوع دیابت در تمام سنین دیده می شود ولی معمولا بعد از سنین 40سالگی دراواخر عمر بروز می کند و به ندرت در بعضی از موارد نیاز به تزریق انسولین وجود دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد