چگونگی حمایت از فرزندان مبتلا به ام اس


چگونگی حمایت از فرزندان مبتلا به ام اس

چگونگی حمایت از فرزندان مبتلا به ام اس

 

کمک به فرزند بزرگتان که مبتلا به ام اس است ام اسی عمدتا بیماری جوانهای تازه بالغ است؛ از این رو تعداد کثیری از والدین میانسال یا سالمند دچار سردرگمی می شوند که به فرزندان مبتلا به ام اس چه کمکی می توانند بکنند.

واضح است که نسخه ی قدیمی «اجازه اش را از مدرسه بگیرید و مایعات زیاد به او بدهید تا تبش بیاید پایین،» در اینجا واقعاً کارساز نیست. همان احساسی که باعث میشد بخواهید از فرزندتان در زمان کودکی محافظت کنید تا گزندی به او نرسد، هنوز هم پابرجاست، اگرچه فرزندتان اکنون سی، چهل یا حتی پنجاه ساله است.

در نتیجه شاید تمایل داشته باشید به شیوه های قدیمی والدین، که دیگر از.آنها استفاده نمی کردید بازگردید در اینجا به ذکر چند نکته میپردازیم، درباره ی اینکه چطور می توان حس والد بودن را در موقعی که فرزندتان به جوان رشیدی تبدیل شده است، هنوز احساس کرد:

صمیمانه و جدی با فرزندتان گفتگو کنید، به این منظور که بفهمید در این شرایط چگونه می توانید از یکدیگر حمایت کنید. روابط والد - فرزندی، نوعی از روابط توام با توجه است، پس بنابراین لازم است ببینید هریک از شما چه کاری میتوانید انجام دهید تا از یکدیگر مراقبت نمایید. به عنوان مثال، فرزندتان باید متوجه شود که مسئله برای شما اهمیت دارد و شما وظیفه ی حمایتی و والد بودن خود را مثل همیشه حفظ کرده اید. شما هم به نوبهای خود باید تشخیص دهید که فرزندتان اکنون فردی رشد یافته است و کسی است که با شیوه ی خاص خودش باید با تغییراتی که در زندگی رخ میدهد، مواجه شود. در مورد انتظاراتی که از یکدیگردارید. گفتگو کنید.

فرزند بزرگتان شاید فقط از شما انتظار حمایت عاطفی داشته باشد، یا ممکن است بخواهد توصیه به کمک مالی، کمک در یک فعالیت به خصوص، یا صدها چیز دیگر را از جانب شما با کمال میل قبول کند. بنابراین باید در مورد آنچه میتوانید و یا نمیتوانید فراهم کنید، آمادهی گفتگو باشید. از طرف دیگر، فرزندتان شاید بخواهد بعضی مسائل را برای یک مدت کوتاه به تنهایی رفع ورجوع کند. این خواستهای منطقی از طرف اوست، اما به عنوان والدین دلسوز، شما هم باید هرازگاهی به وضعیت او سرکشی کنید و در جریان کارهایش باشید، در صورتی که فرزندتان به قدری ناتوان شود که از عهدهی کارهایش برنیاید، در مورد گزینه های حمایتی بحث و گفتگو کنید بحث و گفتگو در مورد مراقبت درازمدت و موضوعات مربوط به آن، زمانی بیشترین تأثیر را خواهد داشت که این حوادث در روند بیماری رخ میدهد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد