چگونگی درمان شکستگی و دررفتگی قوزک پا


چگونگی درمان شکستگی و دررفتگی قوزک پا

چگونگی درمان شکستگی و دررفتگی قوزک پا

 به طور کلی در شکستگی های بدون جابجایی این ناحیه، درمان استفاده از گچ زیرزانو برای ۳ تا ۶ هفته میباشد. هدف اصلی از گچ گرفتن در اینجا، کاهش درد می باشد. در انواع همراه با جابجایی باید جانداختن به دقت صورت گیرد و برای ۸ تا ۱۰ هفته از گچ استفاده شود. در طول هفته اول به علت امکان جابجایی مجدد، باید گرافی کنترل صورت گیرد.در صورتی که با وجود گچ جابجایی مجدد صورت گیرد باید آنرا با فیکساسیون داخلی فیکس کرد و بعد از ۲ هفته به مدت ۶ تا ۸ هفته از گچ استفاده نمود، به طور کلی عوارض شکستگی های این ناحیه، تورم دائمی ناحیه (به علت ادم نسج نرم)، سفتی مفصل قوزک پا و .بروز استئوآرتریت میباشد شکستگی منفرد قوزک خارجی در این حالت، جابجایی قابل توجهی نداریم و تنها برای کاهش درد از گچ کوتاه پا برای ۳ هفته استفاده می کنیم و بعداز آن حرکات ناحیه برای حفظ فونکسیون مفصل صورت میگیرد.شکستگی منفرد قوزک داخلی  این شکستگی در واقع «تصویر آینه ای» بالاست اما نادرتر است. معمولاً همراه با جابجایی است. در شکستگی ممکن است تکه ای از پریوست بین قطعات  استخوانی «گیر» بیافتد و مانع جانداختن دقیق و تاخیر در جوش خوردن گردد. شکستگی هر ۲ قوزک به همراه جابجایی تالوس در این شکستگی عمدتاً برای درمان از فیکساسیون داخلی استفاده می شود، زیرا جانداختن بسته معمولاً مشکل است و در صورت انجام آن هم معمولاً گچ به تنهایی قادر به حفظ قطعات نبوده و جابجایی دوباره صورت می گیرد. دیاست از مفصل تیبیا - فیبولای تحتانی ( از در این حالت تالوس به همراه انتهای تحتانی فیبولا به سمت خارج جابجا می شود و لیگمان داخلی پاره می شود و شافت فیبولا دچار شکستگی میگردد. درمان شامل شکستگی تیبیا به علت وارد آمدن نیروی عمودی" این شکستگی به علت سقوط از ارتفاع روی پاها اتفاق مفصلی تیبیا میشکند و تالوس کمی به سمت جلو جابجا میگردد. در حالت اول معمولاً برای درمان به فیکساسیون داخلی احتیاج هست. در نوع دوم برای درمان از پیوند استخوان واکثرا آرترودز استفاده می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد